Ενοικίαση για Υπηρεσίες υγείας

Υγιή, άνετα και ασφαλή περιβάλλοντα ανάρρωσης

Τα υψηλά πρότυπα θέρμανσης, ψύξης και ποιότητας του αέρα είναι απαραίτητα σε ένα περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε μονάδα πρέπει να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις για τον έλεγχο των λοιμώξεων και τη διαχείριση των ασθενειών, καθώς και για την άνεση των ασθενών και του προσωπικού.

Εξειδικευμένες ενοικιάσεις Trane για υπηρεσίες υγείας

Όταν συμβαίνουν προγραμματισμένες διακοπές ή έκτακτα περιστατικά, οι Υπηρεσίες ενοικίασης της Trane διαθέτουν την εξειδίκευση και τον εξοπλισμό για να μετριάζουν σημαντικά τον κίνδυνο για τους ασθενείς και το προσωπικό. Η Trane παρέχει αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις ενοικίασης για υγειονομικές μονάδες με διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας σχεδιασμού, για να σας βοηθά να διατηρείτε την ικανότητα HVAC που χρειάζεστε.  

  • Ικανοποιήστε τις ανάγκες για έλεγχο των λοιμώξεων και διαχείριση των ασθενειών, καθώς και για άνεση των ασθενών και του προσωπικού.
  • Ελέγξτε τη θερμοκρασία, την υγρασία και την αποστείρωση
  • Οι ασθενείς αναρρώνουν πιο γρήγορα σε σωστά ελεγχόμενο περιβάλλον
  • Μετριάστε τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας ή έκτακτων περιστατικών
  • Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις ενοικίασης
  • Ποικίλα σχέδια
  • Διεξοδική εκτίμηση των απαιτήσεών σας
  • Ομαλή ενσωμάτωση των μονάδων ενοικίασης στην εγκατάστασή σας

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Καλέστε για μονάδα ενοικίασης τώρα

0030210 811 2236

 

Φόρμα γρήγορης προσφοράς