Ενοικίαση για τον κλάδο των Τροφίμων και ποτών

Κατανοώντας τις ανάγκες σας

Μέσω της επεξεργασίας, κατασκευής, συσκευασίας, φύλαξης και διανομής, η ψυκτική αλυσίδα, στην οποία ανήκουν από κατασκευαστές μέχρι καταναλωτές, αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της κερδοφορίας στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών.

Στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, η ενσωμάτωση στο σύστημα οργάνων ελέγχου των ψυκτικών συγκροτημάτων, των αντλιών, της διανομής αέρα, της θερμοκρασίας και της υγρασίας είναι καθοριστικής σημασίας. Τυχόν διακοπή της διαδικασίας ψύξης θα έχει ως αποτέλεσμα απώλειες στην παραγωγή και σπατάλη τροφίμων.

Η τεχνογνωσία των Υπηρεσιών Ενοικίασης της Trane στην υπηρεσία του κλάδου τροφίμων και ποτών

Σε προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας, έκτακτες περιστάσεις ή όταν οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι μεγάλες, οι Υπηρεσίες Ενοικίασης της Trane κατανοούν τα προβλήματα του κλάδου. Από απλές εγκαταστάσεις αποθήκευσης έως περίπλοκες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, οι Υπηρεσίες Ενοικίασης της Trane χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης και ψύξης που πληρούν τις κτιριακές προδιαγραφές.

Μοναδικά ψυκτικά φορτία σε ακραίες καιρικές συνθήκες απαιτούν ψυκτικά συγκροτήματα ενοικίασης υψηλής απόδοσης σε λειτουργία πλήρους και μερικού φορτίου. Η χρήση λύσεων γλυκόλης ή μιγμάτων επιτρέπει τον αυστηρό έλεγχο των εσωτερικών συνθηκών και την πλήρη αξιοποίηση της ψυκτικής ικανότητας των στοιχείων.

  • Η Trane παρέχει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις ενοικίασης με διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας σχεδιασμού ώστε να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ικανότητα HVAC που χρειάζεστε.
  • Οι τεχνικοί της Trane συνεργάζονται με την ομάδα λειτουργίας της επιχείρησής σας για να κάνουν μια διεξοδική εκτίμηση των απαιτήσεών σας.
  • Η παράδοση και η εγκατάσταση των μονάδων ενοικίασης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται ομαλά στις λειτουργίες σας.

 

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Καλέστε για μονάδα ενοικίασης τώρα

0030210 811 2236

 

Φόρμα γρήγορης προσφοράς