Trane για μηχανικούς

Σας βοηθάμε να βοηθήσετε τους πελάτες σας

Αυτός ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να βοηθά εσάς, το μηχανικό του κτιρίου, να προτείνετε στους πελάτες σας τις λύσεις HVAC που ικανοποιούν τους στόχους τους όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Είναι ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης για να μένετε ενήμεροι για νέα προϊόντα, συστήματα και λύσεις από την Trane με την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία.

Τα περιεχόμενα σάς επιτρέπουν να ενημερώσετε αποτελεσματικά τους πελάτες σας για την προσέγγιση των συστημάτων για τις ανάγκες HVAC, αποδεικνύοντας ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα, τα όργανα ελέγχου και οι υπηρεσίες της Trane μπορούν να παρέχουν μακροχρόνια ποιότητα και βιωσιμότητα, αντιπροσωπεύοντας παράλληλα μια άριστη απόδοση της επένδυσής σας.

Βοηθάμε τους πελάτες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους

Η Trane είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος προμηθευτής συστημάτων και οργάνων ελέγχου θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και χαρακτηρίζεται από τη συνεχή καινοτομία και τις έξυπνες, προσαρμοσμένες λύσεις για διάφορες κτιριακές και βιομηχανικές διεργασίες.

Πιστεύουμε ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα και οι λύσεις σέρβις βελτιώνουν την απόδοση του κτιρίου, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ενοίκων και βοηθούν τους ιδιοκτήτες των κτιρίων να επιτυγχάνουν τους ειδικούς λειτουργικούς στόχους της επιχείρησής τους.

Συνολική διαχείριση κύκλου ζωής

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες κτιρίων ανησυχούν όλο και περισσότερο για το κόστος της ενέργειας, της συντήρησης, του σέρβις αλλά και για άλλους παράγοντες - έξοδα, τα οποία συγκεντρωτικά μπορούν να αποτελέσουν έως και το 80% του συνολικού κόστους του κύκλου ζωής. Γι' αυτό η Trane παρέχει υποστήριξη για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των συστημάτων HVAC.

Στα στάδια της σχεδίασης και της ανάπτυξης, έχουμε την τεχνική εξειδίκευση και τη γνώση διαφορετικών τύπων κτιρίων για ειδικές αγορές ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι αρχικές προδιαγραφές αποτελούν τη σωστή βάση για τη μέγιστη απόδοση.

Στη φάση του σχεδιασμού, η μεγάλη γκάμα εξοπλισμού και επιλογής οργάνων ελέγχου προσφέρει λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Η πρόσφατη εισαγωγή της σειράς Flex, των αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων Sintesis eXcellent και των υδρόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων XStream αποτελούν απόδειξη της συνεχούς δέσμευσης της Trane για καινοτομία. Επιπλέον, η πρόσφατη επέκταση της σειράς μονάδων πολλαπλών σωλήνων με το Trane Balance αποτελεί παράδειγμα της ικανότητάς μας να παρέχουμε βιώσιμες λύσεις για εφαρμογές που αποσκοπούν στην ταυτόχρονη παροχή θέρμανσης και ψύξης.

Στο στάδιο της εγκατάστασηςοι προσφορές μας για θέση σε λειτουργία εξασφαλίζουν ότι ο νέος εξοπλισμός ή το σύστημα εκκινεί σωστά και λειτουργεί με τις παραμέτρους σχεδιασμού.

Τέλος, χάρη σε έναπλήρες φάσμα δυνατοτήτων εξυπηρέτησης μετά την πώληση και ένα εκτεταμένο δίκτυο συντήρησης, η Trane προσφέρει ανταλλακτικά και υπηρεσίες που καλύπτουν πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις. Από την επιτήρηση και τη συντήρηση έως αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις, μπορούμε να συμβάλουμε ώστε η λειτουργία των συστημάτων HVAC να έχει τη μέγιστη απόδοση σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου.

Προσανατολισμός σε κτίρια υψηλών επιδόσεων

Πολλοί ιδιοκτήτες κτιρίων αναζητούν σήμερα τρόπους να μειώσουν το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας, τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και να αναβαθμίσουν το κτίριό τους σε ανώτερους επιχειρηματικούς στόχους. Η Trane προσφέρει μια μεγάλη γκάμα λύσεων εκσυγχρονισμού που βελτιώνουν τη λειτουργία των κτιρίων όσον αφορά τα εξαρτήματα και τις εγκαταστάσεις, με στόχο να ενισχυθούν οι βασικοί δείκτες του συστήματος HVAC των πελατών:  Αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και περιβάλλον. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το Πλεονέκτημα κτιρίων Trane.