Εργαλείο επιλογής προϊόντος θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

Λίστα0
Email

Ψυκτική ικανότητα  (kW)

Conquest CGAX
Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα με σπειροειδή συμπιεστή

Flex II
Αρθρωτά αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με σπειροειδή συμπιεστή

Lyra™ CGCN
Εσωτερικό αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα με σπειροειδή συμπιεστή

CGWN/CCUN
Υδρόψυκτα αυτόνομα ψυκτικά συγκροτήματα με σπειροειδή συμπιεστή και χωρίς συμπυκνωτή

CGWH/CCUH
Υδρόψυκτα αυτόνομα ψυκτικά συγκροτήματα με σπειροειδή συμπιεστή και χωρίς συμπυκνωτή

CGAM AquaStream™ 3G
Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με σπειροειδή συμπιεστή

RTWD Σειράς R™
Υδρόψυκτα αυτόνομα ψυκτικά συγκροτήματα με ελικοειδή συμπιεστή και χωρίς συμπυκνωτή

RTUD Σειράς R™
Υδρόψυκτα αυτόνομα ψυκτικά συγκροτήματα με ελικοειδή συμπιεστή και χωρίς συμπυκνωτή

RTAD
Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με ελικοειδή συμπιεστή

Sintesis™ Advantage CGAF
Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα με σπειροειδή συμπιεστή

Sintesis RTAF
Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα με ελικοειδή συμπιεστή

XStream™ Excellent GVWF G (R1234ze)
Υδρόψυκτο φυγοκεντρικό ψυκτικό συγκρότημα υψηλής ταχύτητας

XStream™ Excellent GVWF (R134a)
Υδρόψυκτο φυγοκεντρικό ψυκτικό συγκρότημα υψηλής ταχύτητας

Sintesis™ eXcellent GVAF
Αερόψυκτο φυγοκεντρικό ψυκτικό συγκρότημα υψηλής ταχύτητας

RTHD evo Σειράς R™
Υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα με ελικοειδή συμπιεστή

XStream RTWF
Υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με ελικοειδή συμπιεστή

XStream RTHF
Υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με ελικοειδή συμπιεστή

XStream™ RTWF G (R1234ze)
Υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με ελικοειδή συμπιεστή

eCTV CenTraVac™ CVHH/CDHH
Υδρόψυκτο αυτόνομο ψυκτικό συγκρότημα με φυγοκεντρικό συμπιεστή

Θερμαντική ικανότητα  (kW)

Picco™
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού με σπειροειδή συμπιεστή

CXA
Αναστρεφόμενη αντλία θερμότητας αέρα-νερού με σπειροειδή συμπιεστή

Flex II
Αρθρωτή αντλία θερμότητας αέρα-νερού με σπειροειδή συμπιεστή

Conquest CXAX
Αντλία θερμότητας αέρα-νερού με σπειροειδή συμπιεστή

CXAM AquaStream™ 3G
Αναστρεφόμενη αντλία θερμότητας αέρα-νερού με σπειροειδή συμπιεστή

Lyra™ CXCN
Εσωτερικό υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα

CGWH
Αντλία θερμότητας νερού-νερού με σπειροειδή συμπιεστή

CGWN
Αντλία θερμότητας νερού-νερού με σπειροειδή συμπιεστή

RTWD
Αντλία θερμότητας νερού-νερού με ελικοειδή συμπιεστή

RTWD G (R1234ze)
Αντλία θερμότητας νερού-νερού με ελικοειδή συμπιεστή

CXAO
Αναστρεφόμενη αντλία θερμότητας αέρα-νερού με σπειροειδή συμπιεστή

XStream™ RTWF G (R1234ze)
Αντλία θερμότητας νερού-νερού με ελικοειδή συμπιεστή

XStream RTWF
Αντλία θερμότητας νερού-νερού με ελικοειδή συμπιεστή

Ψυκτική ικανότητα  (kW)

Balance™ CMAC
Μονάδα πολλαπλών σωλήνων με σπειροειδείς συμπιεστές

Ψυκτική ικανότητα  (kW)

Μονάδες συμπύκνωσης RAUL
Σπειροειδείς συμπιεστές (scroll)

Μονάδες συμπύκνωσης RAUS/RAUX
Σπειροειδείς συμπιεστές (scroll)

Ροή αέρα  (m3/h)

CLCF Climate Changer™ για εφαρμογές άνεσης
Κλιματιστική μονάδα

CLCF Climate Changer™ για νοσοκομειακές και εργαστηριακές εφαρμογές
Κλιματιστική μονάδα

CCTA-CCTB για προσαρμοσμένες εφαρμογές
Κλιματιστική μονάδα

CCEB για νοσοκομεία και εφαρμογές εργαστηρίου
Κλιματιστική μονάδα

CCEB για προσαρμοσμένες εφαρμογές
Κλιματιστική μονάδα

Ψυκτική ικανότητα  (kW)

Airfinity™ Solar

Airfinity™

Ψυκτική ικανότητα  (kW)

UniTrane™ W-Line

1 κατεύθυνσης CFAS/CFAE
Τύπου κασέτας

UniTrane™ Harmony FCAS/FCAE/FVAS/FCAE/FKAE/FKAE
Fan coil

4 κατευθύνσεων CWS/CWE
Τύπου κασέτας

UniTrane™ B-Line

UniTrane™ D-Line

Ψυκτική ικανότητα  (kW)

Κλιματιστικό Σύστημα Υψηλής Ακρίβειας Jupiter

Κλιματιστικό Σύστημα Υψηλής Ακρίβειας Mercury

Ψυκτική ικανότητα  (kW)

Εξωτερικό σύστημα TVR-5G

Εφαρμογές ελέγχου κτιρίων  

OptiPlant
Όργανα ελέγχου ψυχροστασίων

Λύσεις μέτρησης EnerView
Όργανα ελέγχου ψυχροστασίων

Διαχειριστής ψυχροστασίου
Όργανα ελέγχου ψυχροστασίων

Tracer® Concierge™
Λύση για μικρά συστήματα HVAC

Tracer® SC+/Synchrony™
Η λύση για μικρά και μεσαία κτίρια

Tracer® Ensemble™
Λύση για μεγάλα συστήματα