Ευρωπαϊκή μονάδα δοκιμών HVAC

Διαρκής καινοτομία, απαράμιλλη εξειδίκευση, διαρκής δέσμευση και περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμών HVAC. Αυτή είναι η υπόσχεση της Trane, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα στη νέα μεγάλη Ευρωπαϊκή μονάδα δοκιμών HVAC. Οι διεξοδικές δοκιμές μας εγγυώνται ότι η εγκατάστασή σας επί τόπου συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα κριτήρια απόδοσης. 

Οι κατασκευαστές HVAC εκτελούν τις δοκιμές του προτύπου Eurovent που αποτελούν μια αναγνωρισμένη βιομηχανική πρακτική. Ωστόσο, οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, επειδή κάθε εφαρμογή είναι διαφορετική και οι τυποποιημένες δοκιμές συχνά δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι μια μονάδα θα λειτουργεί ακριβώς όπως απαιτεί ο πελάτης. Για το λόγο αυτό, η Trane σχεδίασε και κατασκεύασε αυτήν την πρωτοπόρα μονάδα δοκιμών που έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις επιδόσεις σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζει ο πελάτης.  

 

Το νέο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης στο Επινάλ της Γαλλίας, χρηματοδοτείται για να επαληθεύει την απόδοση όλης της γκάμας της Trane, συμπεριλαμβανομένων των ψυκτικών συγκροτημάτων μεγάλης ικανότητας, των αντλιών θερμότητας αέρα-νερού και των μονάδων πολλαπλών σωλήνων. Υπάρχει δυνατότητα προσομοίωσης ακραίων θερμοκρασιών από -25°C έως +55°C, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Η μονάδα δοκιμών της Trane έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως κέντρο επαλήθευσης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Έχει τη δυνατότητα προσομοίωσης μιας ευρείας γκάμας συνθηκών λειτουργίας υπό τις οποίες λειτουργεί ο εξοπλισμός HVAC.

Πριν απομακρυνθεί από το εργοστάσιο ο εξοπλισμός, επαληθεύεται η απόδοσή του υπό τις συνθήκες στις οποίες θα λειτουργήσει μόλις εγκατασταθεί. Οι πελάτες της Trane μπορούν να παρακολουθήσουν το νεοαποκτηθέντα εξοπλισμό τους υπό δοκιμή για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τις συνθήκες περιβάλλοντος όπου θα λειτουργήσει.

Η μονάδα έρευνας και ανάπτυξης συμμορφώνεται πλήρως με τα βιομηχανικά πρότυπα, γεγονός που σημαίνει ότι τηρούνται οι διαδικασίες, οι μετρήσεις και οι συνθήκες, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστη και πιστοποιημένη απόδοση. Τα πιο κοινά χρησιμοποιούμενα πρότυπα είναι τα εξής:

 • EN 14511: Κλιματιστικά, πακέτα ψύξης υγρού και αντλίες θερμότητας με ηλεκτρικούς συμπιεστές για θέρμανση και ψύξη των χώρων - Μέθοδος δοκιμής
 • EN 14825: Κλιματιστικά, πακέτα ψύξης υγρού και αντλίες θερμότητας με ηλεκτρικούς συμπιεστές για θέρμανση και ψύξη των χώρων - Μερικό φορτίο και καθορισμός εποχιακών επιδόσεων
 • ISO 3744: Ακουστική - Μέθοδος ηχητικής πίεσης
 • ISO 9614: Ακουστική - Μέθοδος έντασης ήχου
 • ISO 13253: Αέρα-αέρα, κλιματισμός και αντλίες θερμότητας - Δοκιμή επιδόσεων
 • EN 1886: Μονάδες κλιματισμού - Μηχανικές επιδόσεις

Αυτή η μονάδα δοκιμών παρέχει την προαιρετική πιστοποίηση Eurovent για τα αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα άνω των 600 kW.

Επιπλέον, για να διασφαλίσουμε ότι η δοκιμή μας πληροί ή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ακρίβειας, ο εξοπλισμός δοκιμής επαληθεύεται από το εργαστήριο μετρολογίας της Trane με την τήρηση των Εθνικών Προτύπων (Cofrac).

Η γκάμα των πακέτων δοκιμής Trane και των επιλογών απόδειξης απόδοσης είναι αξεπέραστη στον κλάδο. Περιλαμβάνει:

 • Τυπικές δοκιμές Eurovent
 • Σημεία προσαρμοσμένων δοκιμών
 • Σημεία δοκιμών μερικού φορτίου
 • Δοκιμές ήχου
 • Ανάκτηση θερμότητας και δοκιμές αντλίας θερμότητας
 • Ελεύθερη ψύξη
 • Δοκιμές γλυκόλης
 • Μεταβλητή πρωτεύουσα ροή
 • Ψυχρή εκκίνηση
 • Γρήγορη επανεκκίνηση
 • Πτώση πίεσης
 • Δυνατότητες αποφόρτισης
 • Έλεγχο ασφάλειας μονάδας.

Η μονάδα δοκιμών της Trane στο Επινάλ αποτελείται από έναν κλιματικό θάλαμο 5000 m3 με προηγμένο έλεγχο θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας. Αυτός μας επιτρέπει να προσομοιώνουμε μεγάλο εύρος συνθηκών λειτουργίας για να εξασφαλίζουμε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε τις επιδόσεις όλης της γκάμας Trane, συμπεριλαμβανομένων των ψυκτικών συγκροτημάτων μεγάλης ικανότητας, των αντλιών θερμότητας αέρα-νερού και των μονάδων πολλαπλών σωλήνων.

Διαστάσεις θαλάμου

 • Μήκος: 21 m
 • Ύψος: 12,5 m
 • Πλάτος: Σύνολο = 20 m, Πραγματικό = 9 m
 • Μέγιστο μέγεθος μονάδας: 16 m x 3,5 m x 3,5 m

Εύρος λειτουργίας

 • Θερμ. αέρα εισόδου: -25°C/+55°C
 • Θερμ. νερού εξόδου: -12°C/+65°C (κάτω από 4°C με γλυκόλη)
 • Υγρασία: 10 – 90% μέγ. στους 7°C ξηρού βολβού.

Σημείωση: Η μέγιστη απόκλιση 3°C στη θερμοκρασία αέρα την ίδια μέρα είναι ανεκτή

Εύρος ικανοτήτων

 • Αερόψυκτες μονάδες 200 έως 1700 kW σε συνθήκες Eurovent (12/7°C - 35°C)
 • Υδρόψυκτες μονάδες 200 έως 1450 kW σε συνθήκες Eurovent (12/7°C - 30/35°C)
 • Μονάδες αντλίας θερμότητας 200 έως 1000 kW σε συνθήκες Eurovent (40/45°C - 7/6°C)

Σημείωση: Η μέγιστη ικανότητα διαχείρισης στο εργαστήριο εξαρτάται από τις συνθήκες δοκιμής. Σε περίπτωση δοκιμής των τυπικών συνθηκών, η εφαρμοσιμότητα πρέπει να ελεγχθεί από το εργαστήριο