Ψυκτικό συγκρότημα RTAC Σειράς R™

400-1500 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Ανταγωνιστικές διαστάσεις
 • Μονή ηλεκτρική σύνδεση
 • Ακριβής αντιστοιχία φορτίου
 • Χαμηλές στάθμες θορύβου
 • Εξατμιστής τύπου falling film - με υψηλό συντελεστή απόδοσης και μειωμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου
 • Εργοστασιακά τοποθετημένο πάνελ εκκινητή αστέρα-τριγώνου
 • Εγκατάσταση σε στενούς χώρους - πλευρικά διάκενα 1,2 m

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

 • Αξιοπιστία: Ελικοειδής συμπιεστής Trane με μόνο 3 κινούμενα μέρη
 • Απόδοση: 3 επίπεδα απόδοσης, για όλες τις απαιτήσεις σας
 • Πιστοποίηση κατά Eurovent κλάση A

Ορισμένα μεγέθη και εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμα για χώρες που υιοθετούν την Οδηγία Ecodesign

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως 52°C)
 • Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως -18 °C)
 • Έκδοση χαμηλής στάθμης θορύβου εξοπλισμένη με ανεμιστήρες χαμηλής ταχύτητας και ηχομονωτικό περίβλημα συμπιεστή
 • Έκδοση υψηλής απόδοσης
 • Αποζεύκτης ισχύος
 • Συνδέσεις με εξωτερική αυλάκωση στο εξωτερικό της μονάδας
 • Επιπλέον δίοδος και ειδικοί αυλοί για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας νερού (έως -12°C)
 • Αλουμινένια πτερύγια με μαύρη εποξική βαφή για διαβρωτικά περιβάλλοντα
 • Χάλκινα πτερύγια
 • Προστασία συμπυκνωτή ή προστασία ολόκληρης της μονάδας
 • Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης

Προαιρετικές επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας: Εκδόσεις υψηλής απόδοσης και πολύ υψηλής απόδοσης

Παρελκόμενα

 • Αντικραδασμικά στηρίγματα από νεοπρένιο
 • Κιτ σύνδεσης σωλήνα με εξωτερική αυλάκωση
 • Διακόπτης ροής

Όργανο ελέγχου Tracer™ CH530

Μικροεπεξεργαστής Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

 • Εύκολο στη χρήση πίνακα διασύνδεσης χειριστή
 • Αυτόματη διακοπή από εξωτερική πηγή
 • Εξωτερική ασφάλιση
 • Έλεγχο της αντλίας κρύου νερού
 • Κάρτα παραγωγής πάγου (προαιρετικά)
 • Κάρτα απομακρυσμένου σημείου ρύθμισης κρύου νερού και ορίου ρεύματος (προαιρετικά)