Ψυκτικό συγκρότημα RTAC Σειράς R™

400-1500 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Ανταγωνιστικές διαστάσεις
 • Μονή ηλεκτρική σύνδεση
 • Ακριβής αντιστοιχία φορτίου
 • Χαμηλές στάθμες θορύβου
 • Εξατμιστής τύπου falling film - με υψηλό συντελεστή απόδοσης και μειωμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου
 • Εργοστασιακά τοποθετημένο πάνελ εκκινητή αστέρα-τριγώνου
 • Εγκατάσταση σε στενούς χώρους - πλευρικά διάκενα 1,2 m

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

 • Αξιοπιστία: Ελικοειδής συμπιεστής Trane με μόνο 3 κινούμενα μέρη
 • Απόδοση: 3 επίπεδα απόδοσης, για όλες τις απαιτήσεις σας
 • Πιστοποίηση κατά Eurovent κλάση A

Ορισμένα μεγέθη και εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμα για χώρες που υιοθετούν την Οδηγία Ecodesign

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως 52°C)
 • Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως -18 °C)
 • Έκδοση χαμηλής στάθμης θορύβου εξοπλισμένη με ανεμιστήρες χαμηλής ταχύτητας και ηχομονωτικό περίβλημα συμπιεστή
 • Έκδοση υψηλής απόδοσης
 • Αποζεύκτης ισχύος
 • Συνδέσεις με εξωτερική αυλάκωση στο εξωτερικό της μονάδας
 • Επιπλέον δίοδος και ειδικοί αυλοί για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας νερού (έως -12°C)
 • Αλουμινένια πτερύγια με μαύρη εποξική βαφή για διαβρωτικά περιβάλλοντα
 • Χάλκινα πτερύγια
 • Προστασία συμπυκνωτή ή προστασία ολόκληρης της μονάδας
 • Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης

Προαιρετικές επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας: Εκδόσεις υψηλής απόδοσης και πολύ υψηλής απόδοσης

Παρελκόμενα

 • Αντικραδασμικά στηρίγματα από νεοπρένιο
 • Κιτ σύνδεσης σωλήνα με εξωτερική αυλάκωση
 • Διακόπτης ροής

Όργανο ελέγχου Tracer™ CH530

Μικροεπεξεργαστής Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

 • Εύκολο στη χρήση πίνακα διασύνδεσης χειριστή
 • Αυτόματη διακοπή από εξωτερική πηγή
 • Εξωτερική ασφάλιση
 • Έλεγχο της αντλίας κρύου νερού
 • Κάρτα παραγωγής πάγου (προαιρετικά)
 • Κάρτα απομακρυσμένου σημείου ρύθμισης κρύου νερού και ορίου ρεύματος (προαιρετικά)

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.