Ψυκτικό συγκρότημα Sintesis™ eXcellent GVAF

500-1600 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Άριστες αποδόσεις (σε EER και ESEER)
 • 2 επίπεδα απόδοσης: X και XP
 • 3 ακουστικά πακέτα: Χαμηλού θορύβου (LN), Νυκτερινής μείωσης στάθμης θορύβου (NNSB), Εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου (XLN)
 • 2 εναλλακτικές ψυκτικού μέσου R134a και R1234ze χαμηλού GWP
 • Φυγοκεντρικοί συμπιεστές υψηλής ταχύτητας
 • Λειτουργία 100% χωρίς λάδι
 • Τυπικοί ανεμιστήρες συμπυκνωτή ηλεκτρονικής μεταγωγής
 • 2 τυπικά κυκλώματα ψυκτικού μέσου
 • Standard κύκλωμα οικονομητήρα
 • Μικροκαναλικά στοιχεία συμπυκνωτή
 • Εξατμιστής της Trane τύπου flooded CHIL™ (Συμπαγής - Υψηλής απόδοσης - Ολοκληρωμένη σχεδίαση - Χαμηλής πλήρωσης), κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

 

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Ενσωματωμένη αντλία νερού
 • Στοιχείο συμπυκνωτή με επίστρωση καταφόρεσης
 • OptiPlant: σύστημα αλληλουχίας μονάδων
 • Ελεύθερη ψύξη
 • Μετρητής ενέργειας

Παρελκόμενα

 • Διακόπτης ροής
 • Ελαστομερή απομονωτικά πέλματα

Όργανα ελέγχου

 • Απόλυτος έλεγχος: Trane Tracer™ UC800 με οθόνη TD7
  • Ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών
  • Κορυφαίοι αλγόριθμοι λειτουργίας
  • Σχεδίαση ανοιχτού πρωτοκόλλου
  • Adaptive Control™
 • Διασύνδεση SmartCom: Δυνατότητες επικοινωνίας BACnet™, LonTalk™, Modbus

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας