Ψυκτικό συγκρότημα RTAD

250-650 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • Μονή ηλεκτρική σύνδεση
 • Χαμηλές στάθμες θορύβου
 • Εκκινητής αστέρα-τριγώνου
 • Ακριβής αντιστοιχία φορτίου
 • Ευελιξία εφαρμογών
 • Κατάλληλο για παραγωγή πάγου σε θερμοκρασία πήξης μίγματος έως -12°C

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

 • Αξιοπιστία: Ελικοειδής συμπιεστής Trane με μόνο 3 κινούμενα μέρη
 • Ευκολία εγκατάστασης: μεγάλη επιλογή υδραυλικών μονάδων

Ορισμένα μεγέθη και εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμα για χώρες που υιοθετούν την Οδηγία Ecodesign

Προαιρετικός εξοπλισμός

 • Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως 52°C)
 • Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως -18 °C)
 • Έκδοση χαμηλής στάθμης θορύβου εξοπλισμένη με ανεμιστήρες χαμηλής ταχύτητας και ηχομόνωση συμπιεστή
 • Έκδοση υψηλής απόδοσης
 • Αποζεύκτης ισχύος
 • Προστασία συμπυκνωτή ή προστασία ολόκληρης της μονάδας
 • Νυκτερινή μείωση στάθμης θορύβου για μείωση του θορύβου τη νύχτα
 • Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης
 • Υδραυλική μονάδα - μονή ή διπλή αντλία με διηθητήρα νερού
 • Μονάδα 60 Hz
 • Ελεύθερη ψύξη

Επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας: Έκδοση υψηλής απόδοσης, ανάκτηση θερμότητας, ελεύθερη ψύξη

Παρελκόμενα

 • Αντικραδασμικά στηρίγματα από νεοπρένιο
 • Κιτ σύνδεσης σωλήνα με εξωτερική αυλάκωση
 • Διακόπτης ροής

Όργανο ελέγχου UCM-CLD

Μικροεπεξεργαστής Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

 • Μονάδα ελέγχου με ευκρινή οθόνη
 • Αυτόματη διακοπή από εξωτερική πηγή
 • Εξωτερική ασφάλιση
 • Έλεγχο της αντλίας κρύου νερού
 • Επαφές ένδειξης συναγερμού
 • Κάρτα παραγωγής πάγου (προαιρετικά)
 • Δυνατότητες επικοινωνίας LonTalk® , Modbus
 • Κάρτα απομακρυσμένου σημείου ρύθμισης κρύου νερού και ορίου ρεύματος (προαιρετικά)

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας