Εργαλεία σχεδίασης και ανάλυσης

Τα καλύτερα στην κατηγορία τους εργαλεία σχεδίασης και ανάλυσης του συστήματος HVAC αποτελούν βασικά στοιχεία για τη δημιουργία του βέλτιστου περιβάλλοντος του κτιρίου. Δεδομένου του επιπέδου ελέγχου και των απαιτήσεων επιδόσεων των σημερινών εξελιγμένων συστημάτων HVAC, οι φαινομενικά αυξητικές επιδόσεις καταλήγουν σε σημαντικές μειώσεις των απαιτήσεων για πόρους. Η ακριβής ανάλυση και οι προδιαγραφές μεταφράζονται σε σημαντική εξοικονόμηση και βέλτιστη απόδοση για τους ιδιοκτήτες κτιρίων.

Για να βοηθήσει την κοινότητα των μηχανικών με τα συστήματα κτιρίων και HVAC, η Trane δημιούργησε μια πρωτοποριακή γκάμα λογισμικού και εργαλείων σχεδιασμού και ανάλυσης για να συμβάλλει στη διαδικασία.

Είτε πραγματοποιείτε ένα γρήγορο ενεργειακό έλεγχο είτε μια λεπτομερή ανάλυση φορτίου, όπου θα περιγράφεται η απόδοση του συστήματος, θα καθορίζονται τα βέλτιστα εξαρτήματα του HVAC ή οι διαμορφώσεις για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαθέτουμε το πακέτο λογισμικού που θα σας προσφέρει μια λύση για τις σημερινές απαιτήσεις σχεδιασμού.

TCPA
Ο Αναλυτής ψυχροστασίου Trane (TCPA) είναι ένα εργαλείο πλεονεκτήματος κτιρίων της Trane που δημιουργήθηκε για να πραγματοποιεί γρήγορους ενεργειακούς ελέγχους συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών ενέργειας, υπολογισμούς επενδύσεων κεφαλαίου, αυτόματες αναφορές ελέγχου. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται επίσης για τη δημιουργία λεπτομερών δεδομένων απόδοσης για συγκεκριμένα ψυκτικά συγκροτήματα και μονάδες πολλαπλών σωλήνων.

TRACE 700
Το Trane Air Conditioning Economics, ή TRACE™, είναι ένα βραβευμένο πρόγραμμα λογισμικού σχεδίασης και ανάλυσης που υποστηρίζει τους επαγγελματίες HVAC να βελτιστοποιούν τη σχεδίαση των συστημάτων HVAC των κτιρίων βάσει της ενεργειακής αξιοποίησης και του κόστους κύκλου ζωής.

Το TRACE 700 σάς βοηθά να συγκρίνετε την ενεργειακή και οικονομική επίδραση των επιλογών που σχετίζονται με τα κτίρια όπως τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, τα συστήματα HVAC, ο εξοπλισμός HVAC, η χρήση ή ο προγραμματισμός του κτιρίου και οι οικονομικές επιλογές.


Επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων της Trane για περισσότερες λεπτομέρειες.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας