Καταστήματα

Κλιματικός έλεγχος για βέλτιστες συνθήκες για ψώνια

Δημιουργία της τέλειας ατμόσφαιρας

Από τα απλά καταστήματα μέχρι τα σύγχρονα εμπορικά συγκροτήματα, η Trane® έχει εμπειρία στον κλάδο των επιχειρήσεων λιανικής. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες διαχείρισης της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του εξαερισμού στα καταστήματα είναι διαφορετικές από ό,τι για τα άλλα κτίρια. Αξιοποιώντας την εμπειρία μας, μπορούμε να βοηθήσουμε στον προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων βελτίωσης όσον αφορά στην ενέργεια και την άνεση, έτσι ώστε η λειτουργία των κτιρίων να παραμένει σύμφωνη με τα επίπεδα σχεδιασμού τους.

Μάλιστα, με το σχεδιασμό αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και τους χιλιάδες τεχνικούς εξοπλισμών και οργάνων ελέγχου, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μειώσετε τον κίνδυνο απώλειας πωλήσεων λόγω βλάβης του συστήματος άνεσης.

Έτοιμο σύστημα προς παράδοση

Το σύστημα διαχείρισης κτιρίων (BMS) της Trane για μικρά εμπορικά κτίρια χρειάζεται μόνο ελάχιστες ρυθμίσεις. Χάρη στην ικανότητα επικοινωνίας όλου του κλιματιστικού εξοπλισμού της Trane® μέσω δικτύου, το σύστημα BMS μπορεί να εντοπίσει το διασυνδεδεμένο εξοπλισμό, να δημιουργήσει την ανάλογη βάση δεδομένων και να προσφέρει αυτόματα στον τελικό χρήστη προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως είναι ο ωριαίος προγραμματισμός, η αυτόματη επαναφορά σημείου ρύθμισης, η διαχείριση ζωνών ή του μενού προειδοποιήσεων, χωρίς να απαιτείται σχεδόν καμία ειδική εργασία.

Εάν επιθυμείτε την εξατομίκευση της διασύνδεσης χειριστή, διατίθεται εύχρηστο λογισμικό για αυτόν το σκοπό. Το σύστημα έχει μικρό μέγεθος και είναι εύκολο στην εγκατάσταση και τη σύνδεση. Ο εξοπλισμός της Trane χρησιμοποιεί ανοικτά τυπικά πρωτόκολλα, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται σε κτίρια καταστημάτων

Το πλεονέκτημα του ενός προμηθευτή

Το σύστημα της Trane προσφέρει μία επιπλέον προοπτική, αφού κάθε κομμάτι του παζλ προέρχεται από τον ίδιο κατασκευαστή. Είναι πολύ ευκολότερος ο συντονισμός της παράδοσης του εξοπλισμού, της θέσης σε λειτουργία και της ακριβούς ρύθμισης, καθώς μόνο ένας είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Πέραν αυτού, το προσωπικό της Trane είναι καλά εκπαιδευμένο στα εξαρτήματα ολόκληρου του συστήματος, διασφαλίζοντας έτσι αποδοτικότητα κατά τη θέση σε λειτουργία, καθώς και γρήγορη απόκριση.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το σύστημα διαθέτει διάφορες έτοιμες λειτουργίες, όπως επαναφορά σημείου ρύθμισης, ωριαίο πρόγραμμα, κύκλο έναρξης/παύσης λειτουργίας, ώστε να βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος, χωρίς να αλλοιώνεται η ικανότητα άνετης διαχείρισης του συστήματος. Το σύστημα της Trane εξασφαλίζει ευκολία στην εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τη χρήση. Αυτό σημαίνει ότι οι ενημερώσεις, οι καθημερινές λειτουργίες και η συντήρηση του συστήματος μπορούν να διεξάγονται από το προσωπικό λειτουργίας πολύ εύκολα, με ελάχιστη εκπαίδευση. Το σύστημα της Trane έχει επίσης την ικανότητα να ελέγχει βοηθητικό εξοπλισμό, όπως φωτισμό, χώρους στάθμευσης, μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό που ελέγχεται με βάση κάποιο ωριαίο πρόγραμμα. Το σύστημα BMS της Trane για εμπορικές εφαρμογές αποτελεί μια ισχυρή απάντηση για τους πελάτες που θέλουν ένα πολύ εύχρηστο σύστημα, ικανό να απλοποιεί τις εργασίες τους σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.

 

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας