Βιομηχανίες

Αξιόπιστη λειτουργία ψύξης για αποδοτική λειτουργία της μονάδας

Αξιόπιστα συστήματα Trane στα οποία μπορεί να βασιστεί ο κλάδος σας

Η Trane διαθέτει εκτενή εμπειρία σε βιομηχανικές εφαρμογές οργάνων ελέγχου, ξεκινώντας από απλά ψυκτικά συγκροτήματα μέχρι πολύπλοκα συστήματα που είναι βελτιστοποιημένα για καλύτερη απόδοση. Μία από τις κύριες προτεραιότητες των μηχανολόγων της Trane κατά το σχεδιασμό βιομηχανικών εφαρμογών είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Η Trane® προτείνει συστήματα τα οποία μπορούν να μεταβούν σε ασφαλή αυτόνομη λειτουργία εάν προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη, όπως προβλήματα επικοινωνίας, συνεχίζοντας να παρέχουν ψυκτική ικανότητα έως ότου το πρόβλημα αναλυθεί και επιδιορθωθεί. Επιπλέον, η Trane προτείνει πάντοτε εύχρηστες διασυνδέσεις χρήστη, οι οποίες προσφέρουν ακριβώς τις πληροφορίες που αυτός χρειάζεται σχετικά με την κατάσταση του συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας. Επειδή κάθε τμήμα του εξοπλισμού είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες των συστημάτων και των μονάδων ανά πάσα στιγμή, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη διάγνωση και κατανόηση των αποκρίσεων του συστήματος.

Διαχείριση ψυχροστασίου

Η εφαρμογή είναι μια έτοιμη λειτουργία στους ελεγκτές Trane, ώστε να παρέχει συνεπή, αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη απόδοση σε κάθε έργο, και χρειάζεται ελάχιστο χρόνο θέσης σε λειτουργία.

Εξατομικευμένη βελτιστοποίηση

Η τεχνολογία των ψυκτικών συγκροτημάτων και η κατάταξη των μεγεθών των μονάδων αναλύονται έτσι ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε το καλύτερο αποτέλεσμα από την εγκατάστασή τους, σύμφωνα με το προφίλ φορτίου συστήματος που διαθέτουν. Η αλληλουχία των μηχανημάτων ψυχροστασίου αποτελεί μια σημαντική έτοιμη λειτουργία, η οποία χρειάζεται απλώς την καταχώρηση παραμέτρων προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία της εγκατάστασης.

Τεχνικές υπηρεσίες

Η Trane προτείνει το δικό της λογισμικό προσομοίωσης και αξιολόγησης. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, μπορείτε εύκολα να αξιολογήσετε την καλύτερη εναλλακτική λύση για κάθε πρόβλημα, καθώς είστε σε θέση να δείτε τις λύσεις από διαφορετικές απόψεις, όπως οικονομική άποψη, τεχνική άποψη, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Υπηρεσίες κτιρίων Trane

Μπορείτε εύκολα να λάβετε υποστήριξη από την Trane, για να συνάψετε μια σύμβαση συντήρησης και σέρβις, η οποία περιλαμβάνει τα μηχανήματα/το λογισμικό HVAC και BMS. Με αυτόν τον τρόπο, οι τυχόν διακυμάνσεις του συστήματος, οι λεπτομερείς ρυθμίσεις κ.λπ. μπορούν να πραγματοποιούνται από άτομα που εργάζονται σε συνεργασία με τα άτομα της ομάδας που υλοποίησε αρχικά την εφαρμογή. Έτσι διασφαλίζεται η συνεπής και συνεχής εξυπηρέτηση, καθώς και η αποτελεσματική απόκριση σε κάθε αίτημα βελτίωσης ή προσαρμογής του συστήματος.

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας