Τρόφιμα και ποτά

Διασφάλιση της σωστής διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας

Η ψυκτική αλυσίδα που εκτείνεται από παραγωγούς σε καταναλωτές μέσω της επεξεργασίας, της κατασκευής, της συσκευασίας, της αποθήκευσης και της διανομής είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των τροφίμων και των ποτών.

Από την απλή αποθήκευση έως τις περίπλοκες μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, η Trane δημιουργεί κατάλληλα ολοκληρωμένα συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις κατανομής αέρα, θερμοκρασίας, υγρασίας και φιλτραρίσματος σε συμμόρφωση παράλληλα με τις βέλτιστες πρακτικές μηχανικής και τους τοπικούς κωδικούς.

Τα μοναδικά φορτία ψύξης που βασίζονται σε ακραίες συνθήκες απαιτούν ψυκτικά συγκροτήματα υψηλής απόδοσης με πλήρες και μερικό φορτίο. Η χρήση γλυκόλης ή διαλυμάτων άλμης επιτρέπει το στενό έλεγχο των εσωτερικών συνθηκών και την πλήρη χρήση της ικανότητας των βελτιωμένων στοιχείων ψύξης.

Η διακοπή λειτουργίας δεν αποτελεί επιλογή. Η αξιοπιστία του συστήματος είναι αποτέλεσμα βελτίωσης θεμάτων σχεδιασμού, εξοπλισμού, εγκατάστασης και συντήρησης.

Στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, το σύστημα HVAC κατέχει ύψιστη σημασία. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ενσωμάτωση ορισμένων εξαρτημάτων όπως ψυκτικά συγκροτήματα, αντλίες, διανομή αέρα, όργανα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας. Και όταν συμβαίνουν προγραμματισμένες διακοπές, έκτακτα περιστατικά ή μέγιστη παραγωγή, οι Υπηρεσίες ενοικίασης της Trane διαθέτουν την εξειδίκευση και τον εξοπλισμό για να μετριάζουν σημαντικά τον κίνδυνο για την παραγωγή τροφίμων και ποτών.


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τις Λύσεις για τρόφιμα και ποτά της Trane στις σημερινές και τις μελλοντικές εργασίες σας.

 

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας