Κέντρα δεδομένων

Αξιόπιστη διαχείριση ψύξης

Η αυξανόμενη ζήτηση στα κέντρα δεδομένων θέτει διαρκώς νέους περιορισμούς στον έλεγχο της θερμοκρασίας τους. Τα θερμά σημεία και η ακατάλληλη ψύξη μπορεί να προκαλέσουν δαπανηρές αναστατώσεις. Εκτιμάται ότι ο έλεγχος ψύξης και αφύγρανσης ανέρχεται στο 40% έως 60% των δαπανών λειτουργίας ενός κέντρου δεδομένων.

Η Trane προσαρμόζει τα συστήματα HVAC στις ποικίλες ανάγκες των διαφόρων κέντρων, προσφέροντας υποστήριξη με εργασίες σχεδιασμού, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και διαρκείς εργασίες. Τα κέντρα δεδομένων μπορεί να επωφεληθούν από τα εξής:

  • Αρθρωτά συστήματα που επιτρέπουν επεκτασιμότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Ενσωματωμένη διαχείριση για όλα τα συστήματα που εξασφαλίζει ότι η εξοικονόμηση σε ένα δεν αυξάνει το κόστος στο άλλο.
  • Ψυχροστάσιο γρήγορης επανεκκίνησης.

Και μαζί με το μεγαλύτερο αριθμό Πιστοποιημένων Επαγγελματιών LEED της βιομηχανίας, η Trane συνεργάζεται με βιομηχανικές και κατασκευαστικές ενώσεις για να προάγει τις βιώσιμες πράσινες πρακτικές και τη σχετική ενεργειακή και οικονομική απόδοση.

Υπάρχει πολλή κίνηση στις εργασίες του κέντρου δεδομένων σας και ενώ η διατήρηση του μέγιστου χρόνου λειτουργίας είναι απαίτηση, η χρήση πολλής ενέργειας δεν είναι. Εάν τα συστήματά σας δεν λειτουργούν με το βέλτιστο τρόπο, ίσως ξοδεύετε περισσότερα από όσα πρέπει. Η χρήση λύσεων που αποκαλύπτουν ευκαιρίες για να βελτιώσετε το κτίριό σας και τα συστήματά του, μπορεί να συμβάλλει στη μεταμόρφωση του κτιρίου σας.

Το Πλεονέκτημα κτιρίων Trane συνδυάζει μια θεμελιώδη εξειδίκευση σε συστήματα και υπηρεσίες κτιρίων, καθώς και περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία, με την τεχνολογία και τις προηγμένες αναλύσεις, για να σας προσφέρει πλήρεις λύσεις για τη βελτίωση του κτιρίου σας και την απόδοση της επιχείρησής σας.

Τα Συστήματα διαχείρισης κτιρίων Tracer (BMS) είναι βασισμένες στο διαδίκτυο, ευέλικτες και κλιμακωτές πλατφόρμες οργάνων ελέγχου που υποστηρίζουν πλήθος ανοικτών πρωτοκόλλων και βιομηχανικών προτύπων διασύνδεσης. Οι λύσεις των Συστημάτων διαχείρισης κτιρίων της Trane παρέχουν βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και αξιόπιστη, ολοκληρωμένη και βιώσιμη απόδοση των συστημάτων HVAC μέσω καινοτόμων εφαρμογών για όλη τη διάρκεια ζωής του κέντρου δεδομένων σας.

Οι Υπηρεσίες ενοικίασης Trane παρέχουν πλήρεις και προσαρμοσμένες λύσεις ενοικίασης ψύξης για μετριασμό του κινδύνου σε έκτακτα περιστατικά και προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας. Η ανεπαρκής ικανότητα ψύξης μπορεί να προκαλέσει δαπανηρές διακοπές και να επιδράσει αρνητικά στην ποιότητα και την παραγωγικότητα. Η πλήρης προσέγγισή μας για προσωρινή ψύξη περιλαμβάνει την επιλογή, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία του σωστού εξοπλισμού για να σας βοηθήσουμε να ικανοποιήσετε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες και τους λειτουργικούς σας στόχους.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας