Εφαρμογές για επιχειρήσεις

Η Trane δημιουργεί καλύτερα κτίρια για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τα συνολικά κέρδη.

Συνεργαζόμαστε με πελάτες σε πολλές αγορές για να συνδράμουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν δημιουργώντας ολοκληρωμένες λύσεις και προσφέροντας μια συλλογή από πόρους, εργαλεία και πληροφορίες ώστε να σας βοηθήσουμε στις ανάγκες σας για τα κτίρια και τις μονάδες HVAC.

Περιηγηθείτε σε ορισμένες από τις εφαρμογές της αγοράς μας και επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο πωλήσεων για να συζητήσετε τις δικές σας απαιτήσεις.