Αισθητήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) ποιότητας εσωτερικού αέρα

Η υψηλή ακρίβεια των αισθητήρων Trane παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο των επιπέδων CO2 για βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, μειωμένες ενεργειακές δαπάνες και βελτιωμένη ποιότητα αέρα, με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια για τους χρήστες.

Ο αισθητήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) συνδέεται σε ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίου Tracer και στον κατάλληλο εξοπλισμό αερισμού. Ο αισθητήρας CO2 της Trane μετρά και καταγράφει το διοξείδιο του άνθρακα σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), σε κατειλημμένους χώρους του κτιρίου.

Αυτές οι μετρήσεις διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό των ζωνών του κτιρίου με ελλιπή αερισμό και παρακάμπτουν τη ροή εξωτερικού αέρα πέρα από τα προβλεπόμενα ποσοστά αερισμού, αν το CO2 υπερβαίνει τα αποδεκτά επίπεδα.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας