Συστήματα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής συχνότητας

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επαγγελματίες των εγκαταστάσεων πρέπει να χρησιμοποιούν ποικίλες στρατηγικές για την ενεργειακή απόδοση. Ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής συχνότητας (VFD) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που παρέχει απεριόριστο έλεγχο της μεταβλητής ταχύτητας των τριφασικών επαγωγικών μοτέρ AC. Ο έλεγχος της ροής του αέρα και του νερού στα συστήματα HVAC είναι ένας αποτελεσματικός, μόνιμος τρόπος για να ικανοποιούνται οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του συστήματος.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων μετάδοσης κίνησης μεταβλητής συχνότητας της Trane παίζουν σημαντικό ρόλο σε ένα σύστημα, καθώς μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του μοτέρ, βελτιστοποιούν τον έλεγχο ταχύτητας του μοτέρ AC, μεγιστοποιούν την άνεση των ενοίκων και μειώνουν τις δαπάνες.