Ελεγκτές ψυκτικών συγκροτημάτων

Μια μονάδα ψυχροστασίου αποτελεί μια σημαντική επένδυση και μια σημαντική κατανάλωση ενέργειας σε κάθε κτίριο. Η Trane αντιλαμβάνεται επίσης ότι τα ίδια τα ψυκτικά συγκροτήματα είναι μόνο μία πλευρά ενός ευρύτερου συστήματος. Η Trane διαθέτει εκτενή εμπειρία και σειρές προϊόντων για να παρέχει έξυπνο αυτοματισμό και όργανα ελέγχου ψυκτικών συγκροτημάτων στο χώρο του εξοπλισμού αλλά και μακριά από αυτόν. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα βελτιστοποιημένο, ολοκληρωμένο σύστημα που ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας σε όλο το κτίριο.