Ελεγκτές μεταβλητού όγκου αέρα Tracer™

UC210 και UC400-VAV

Το Trane Tracer™ UC210 είναι ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής μονάδας μεταβλητού όγκου αέρα BACnet™ σχεδιασμένος για να λειτουργεί με το Tracer™ SC και συστήματα BACnet MS/TP άλλων κατασκευαστών. Το Tracer™ UC210 της Trane διαθέτει εισόδους/εξόδους και προγράμματα για τις εξής εφαρμογές: Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου, παρακολούθηση ροής και έλεγχος ροής αερισμού. Με την υποστήριξη των μονάδων επέκτασης και τη δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού, το Tracer™ UC210 της Trane μπορεί να πραγματοποιεί πλευρικά κυκλώματα ή προσαρμοσμένες ακολουθίες εργασιών.

Οι ελεγκτές μεταβλητού όγκου αέρα Tracer™ παρέχουν ψηφιακό έλεγχο για τα κιβώτια μεταβλητού όγκου αέρα με λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλων BACnet™ MS/TP.

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας