Μονάδες επέκτασης Tracer™

  • Tracer™ XM 30: παρέχει επιπλέον σημεία, όταν χρειάζεται, για τις εφαρμογές Tracer UC400 και UC600. Κάθε μονάδα επέκτασης διαθέτει συνολικά 4 σημεία, τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν με οποιονδήποτε συνδυασμό αναλογικών ή δυαδικών εισόδων και αναλογικών εξόδων. Σε κάθε Tracer UC400 μπορούν να προστεθούν το πολύ οκτώ μονάδες επέκτασης. Ωστόσο, απαιτείται η χρήση τροφοδοσίας PM014 DC για τις εφαρμογές που απαιτούν πάνω από δύο μονάδες XM30.
  • Tracer™ XM 32: παρέχει επιπλέον σημεία, όταν χρειάζεται, για τις εφαρμογές Tracer UC400 και UC600. Κάθε μονάδα επέκτασης διαθέτει συνολικά τέσσερις εξόδους ρελέ. Απαιτείται η χρήση τροφοδοσίας PM014 24Vac/24Vdc (Αριθμός Παραγγελίας X136515380) για τις εφαρμογές που απαιτούν πάνω από δύο μονάδες επέκτασης.
  • Tracer™ XM 70: παρέχει επιπλέον απολήξεις, όταν χρειάζεται, για τις εφαρμογές Tracer UC400 και UC600. Κάθε μονάδα επέκτασης έχει συνολικά 19 απολήξεις: Οκτώ γενικές εισόδους, τέσσερις εξόδους ρελέ, μία είσοδο πίεσης και έξι γενικές απολήξεις εισόδου/αναλογικής εξόδου.
  • Οθόνη Tracer™ TD7: Μια έγχρωμη οθόνη αφής με διαγώνιο 7 ιντσών σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Αυτή η λύση οπτικοποίησης καθιστά ταχύτερη και ευκολότερη από ποτέ την πρόσβαση στο αξιόπιστο σύστημα ελέγχου του Tracer UC600.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας