Γενικοί ελεγκτές

Η Trane διαθέτει προγραμματιζόμενους ελεγκτές BACnet οι οποίοι προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες. Οι γενικοί ελεγκτές μας είναι συμβατοί με μια ευρεία γκάμα εφαρμογών και υποστηρίζουν προγραμματισμό με γραφικά και το πρωτόκολλο BACnet. Οι προγραμματιζόμενοι ελεγκτές BACnet Tracer UC400 και Tracer UC600 έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τα συστήματα Tracer SC και BACnet MS/TP τρίτων κατασκευαστών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μονάδες επέκτασης όταν απαιτούνται μεγαλύτερες δυνατότητες εισόδου/εξόδου.

Οι προσυσκευασμένες λύσεις (PPS) της Trane προσφέρουν προκατασκευασμένες εφαρμογές για τους διάφορους ελεγκτές ώστε να διασφαλίζουν την αποδοτικότητα του κτιρίου, καθώς και την αξιόπιστη και επαναλήψιμη θέση του συστήματος σε λειτουργία, παρέχοντας συνεπή απόδοση με την πάροδο των χρόνων και των έργων.