Διαχειριστής ψυχροστασίου

Πλήρως κλιμακωτό και προσαρμόσιμο όργανο ελέγχου με λεπτομερείς πίνακες ελέγχου διαχείρισης

Ο Διαχειριστής ψυχροστασίου της Trane είναι μια προηγμένη λύση ελέγχου που συνιστάται για εφαρμογές ψυχροστασίου με πολλά ψυκτικά συγκροτήματα. Τα εξαρτήματα συστήματος πρέπει να λειτουργούν αρμονικά, ώστε να εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση, συμμόρφωση και απόδοση. Εκτός από τον έλεγχο των ψυκτικών συγκροτημάτων, ο Διαχειριστής ψυχροστασίου ελέγχει και θέτει σε αλληλουχία όλα τα εξαρτήματα του ψυχροστασίου.

Πλεονεκτήματα

  • Μειωμένο κόστος ενέργειας και λειτουργίας έως 20%
  • Εύκολη διαχείριση απόδοσης
    • Μπορείτε να παρακολουθείτε και να επαναλαμβάνετε χαρακτηριστικά όπως η Προβολή χαρακτηριστικών δεδομένων για να διαχειρίζεστε πολλές εγκαταστάσεις
  • Βελτιωμένη βιωσιμότητα
    • Η ευφυΐα του συστήματος διασφαλίζει τρόπους διαχείρισης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
  • Αποδεδειγμένη απόδοση
    • Οι λεπτομερείς πίνακες ελέγχου επιτρέπουν την ακριβή παρακολούθηση της απόδοσης συστήματος και την προληπτική συντήρηση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Κλείδωμα σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Αποτρέπει τη λειτουργία του συστήματος κάτω από μια προκαθορισμένη εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος
Διαχείριση ανάκτησης μετά από βλάβη  Εκκινεί αυτόματα το επόμενο ψυκτικό συγκρότημα στην ακολουθία εάν ένα ψυκτικό συγκρότημα που λειτουργεί εμφανίσει βλάβη
Προηγμένος έλεγχος συστήματος  Διασφαλίζει τη λειτουργία μόνο των απαιτούμενων εξαρτημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στο φορτίο συστήματος
Προγραμματισμένη συντήρηση  Ενημερώνει για την ανάγκη συντήρησης βάσει του χρόνου που παρήλθε ή του χρόνου λειτουργίας
Απομακρυσμένη λειτουργία  Παρέχει υποστήριξη προγραμμάτων περιήγησης και εφαρμογών για tablet και κινητά τηλέφωνα
Απομακρυσμένοι συναγερμοί Εκπέμπει προσαρμοζόμενους συναγερμούς και παρέχει ειδοποιήσεις μέσω e-mail
Προβολή χαρακτηριστικών δεδομένων  Εμφανίζει βασικές τάσεις με τη βοήθεια γραφικών για γρήγορη ερμηνεία και μπορεί να δημιουργήσει πίνακες ελέγχου
Υδραυλική βελτιστοποίηση Βελτιώνει την πίεση αντλίας, τη λειτουργία του πύργου ψύξης, την ελεύθερη ψύξη και τον έλεγχο ανάκτησης θερμότητας
Προσαρμοστικότητα Η λύση είναι πλήρως προσαρμόσιμη, έτσι ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της πιο σύνθετης εγκατάστασης

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας