Σχετικά με τα Όργανα ελέγχου κτιρίων

Είτε διαχειρίζεστε μία είτε πολλές εγκαταστάσεις, η Trane σάς παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη επιλέγοντας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις καλύτερες λύσεις ελέγχου για τις απαιτήσεις του κτιρίου σας.

Τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων της Trane διατηρούν την απόδοση του συστήματος σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου μέσω παρακολούθησης και συναγερμών συστημάτων, θέσης σε λειτουργία, μέτρησης και ανάλυσης. Κάθε εξάρτημα συντονίζεται για βέλτιστη απόδοση ολόκληρου του συστήματος HVAC.

Ένα μόνο κτίριο μπορεί να έχει περίπλοκες ανάγκες HVAC και διαχείρισης ενέργειας, ενώ ένα συγκρότημα πολλών κτιρίων έχει ακόμη πιο ποικίλες απαιτήσεις άνεσης και διαχείρισης ενέργειας. Η Trane προσφέρει πολλές επιλογές συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων, λογισμικού και ελεγκτών. Είτε έχετε ένα μόνο κτίριο σε μία τοποθεσία, είτε πολλά κτίρια σε πολλές τοποθεσίες, μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα που ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και τον προϋπολογισμό σας.

Τα όργανα ελέγχου της Trane είναι εκείνα που βελτιώνουν τη λειτουργία των κτιρίων για πάντα. Είναι κατασκευασμένα με μια μοναδική προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζουν την καλύτερη απόδοση του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σχεδιασμού του συστήματος τόσο για τις εφαρμογές HVAC όσο και για το σύστημα HVAC. Η Trane έχει εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για τις περίπλοκες εφαρμογές των συστημάτων HVAC και μας παρέχει την ειδίκευση για να εφαρμόζουμε τη στρατηγική ελέγχου βέλτιστης απόδοσης που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις εφαρμογών και τις επιχειρηματικές προτεραιότητες κάθε πελάτη. 

 

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας