Βιωσιμότητα στην Intesa Sanpaolo

Η Intesa Sanpaolo, μία από τις κορυφαίες τράπεζες της ευρωζώνης, συνεργάστηκε με την Trane για την αναβάθμιση των υποδομών της στο κέντρο δεδομένων στην Πάρμα της Ιταλίας, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητά της. Αυτές οι βελτιώσεις εξοικονόμησης ενέργειας παρέχουν αξιόπιστη, αποδοτική και ικανοποιητική ψύξη που είναι κρίσιμης σημασίας για το περιβάλλον του κέντρου δεδομένων. Οι αναβαθμίσεις ικανοποιούν τα πρότυπα βιωσιμότητας και αποτελούν μέρος της δέσμευσης της Intesa Sanpaolo για ορθή περιβαλλοντική στάση, καθώς και της διαδρομής της προς την επίτευξη του στόχου για κτίρια υψηλής απόδοσης στα σημαντικά για την αποστολή της κέντρα δεδομένων.

Η πορεία προς ένα αποτέλεσμα για κτίρια υψηλής απόδοσης ξεκίνησε με τη μελέτη δύο μηνών που διεξήγαγε η Trane σχετικά με τα κτίρια του κέντρου δεδομένων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ειδικοί της Trane παρακολούθησαν τις θερμοκρασίες και το φορτίο του ψυκτικού συγκροτήματος. Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι η λειτουργία του συστήματος ψύξης δεν παρουσίασε βελτιωμένη αποδοτικότητα, με αποτέλεσμα τα ψυκτικά συγκροτήματα να λειτουργούν με 50% φορτίο. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι επικεφαλής της τράπεζας επέλεξαν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που ικανοποιούσαν καλύτερα τις ανάγκες τους βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα.

Η αναβάθμιση του συστήματος παρέχει αξιόπιστη, αποδοτική και ικανοποιητική ψύξη που είναι κρίσιμης σημασίας για το περιβάλλον του κέντρου δεδομένων. Οι βελτιώσεις στο ψυχροστάσιο της εγκατάστασης αναμένεται να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση κατά 16%. Τα έργα που ολοκληρώθηκαν αποτελούν βασικό βήμα για τη δημιουργία κτιρίων υψηλής απόδοσης, ικανοποιώντας τα συγκεκριμένα πρότυπα για τη χρήση ενέργειας και νερού, για την αξιοπιστία και τη λειτουργία του συστήματος, για περιβαλλοντική συμμόρφωση και άνεση και για την ασφάλεια των ενοίκων.

Προηγούμενη ιστορία

Βιωσιμότητα στη Ferrero