Βιωσιμότητα στη Ferrero

Ο παγκόσμιος κολοσσός της ζαχαροπλαστικής Ferrero δημιούργησε το χρυσό πρότυπο της βιομηχανίας στη μονάδα παραγωγής στο Μπελσκ της Πολωνίας, συνεργαζόμενος με την Trane στην υιοθέτηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων. Πρόσφατες βελτιώσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας σε οκτώ κτιριακές μονάδες, σχεδιασμένες να ικανοποιούν την παγκόσμια εταιρική δέσμευση για βιωσιμότητα, αποτελούν μέρος της διαδρομής της Ferrero προς την επίτευξη του στόχου για κτίρια υψηλής απόδοσης.

Οι αποτελεσματικές λύσεις που εφάρμοσε η Trane στη μονάδα του Μπελσκ δημιουργούν υγιή περιβαλλοντική και οικονομική συνείδηση ενώ παράλληλα αποδεικνύουν την καθολική δέσμευση της Ferrero για ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα.

Οι βελτιώσεις της μονάδας στο Μπελσκ αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων βιωσιμότητας που έθεσαν οι επικεφαλής της εταιρείας. Οι επικεφαλής της Ferrero σχεδιάζουν να ικανοποιήσουν τους ακόλουθους στόχους ενέργειας και βιωσιμότητας:

  • Το 30% της χρήσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

  • Να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 40% και η κατανάλωση νερού κατά 20%

  • Να χρησιμοποιούνται μονάδες συμπαραγωγής ή ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή του 100% της ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ferrero Polska ενσωμάτωσε τους καθολικούς στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας στην προσπάθεια μιας νέας κατασκευής που ανέλαβε σε συνεργασία με την Trane στις αρχές του 2001. Έκτοτε, η Ferrero Polska ολοκλήρωσε περισσότερα από 20 έργα σε οκτώ κύρια κτίρια με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων, ενεργειακά και λειτουργικά αποδοτικών και άνετων περιβαλλόντων.  

Όλα τα συστήματα HVAC της μονάδας έχουν ενσωματωμένα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου των κτιρίων της, επιτρέποντας στη Ferrero να βελτιώνει ταυτόχρονα κάθε μονάδα για να επιτυγχάνει μέγιστα επίπεδα άνεσης, παραγωγικότητας και λειτουργικής και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Προηγούμενη ιστορία

Βιωσιμότητα στην Country Financial

Επόμενη ιστορία

Βιωσιμότητα στην Intesa Sanpaolo