Δημιουργούμε ζωή

Η προσέγγιση της Trane

 

Η Trane δεν ακολουθεί απλώς τα πρότυπα της βιομηχανίας. Τα καθορίζει.

Κτίρια. Είναι το περιβάλλον όπου ζούμε και εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και παίζουμε, αναρρώνουμε και μεγαλώνουμε.  Η Trane δημιουργεί κτίρια υψηλής απόδοσης και μέγιστης εσωτερικής άνεσης. Οι καινοτόμες λύσεις μας δημιουργούν χώρους αξιόπιστους και ασφαλείς, αλλά και υγιείς, άνετους και αποδοτικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους αποφέρουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα.

Η Trane βελτιώνει, επίσης, τη ζωή του ίδιου του κτιρίου. Συνεργαζόμαστε με ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων, προκειμένου να δημιουργήσουμε κτίρια υψηλής απόδοσης που συνεισφέρουν σε μετρήσιμα, διαχρονικά οφέλη και υποστηρίζουν στόχους κρίσιμης σημασίας. Μαζί ανακαλύπτουμε την αποστολή του οργανισμού μέσα στο ίδιο το κτίριο, μαζί με τους στρατηγικούς και οικονομικούς στόχους, καθώς και τις αναπόφευκτες προκλήσεις που συνοδεύουν τη βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων. Εργαζόμαστε μαζί για να καθορίσουμε τους τρόπους που το περιβάλλον του κτιρίου επηρεάζει θετικά τον οργανισμό.

Στη συνέχεια, η Trane εφαρμόζει τη σωστή μεθοδολογία. Από έναν προκαταρκτικό έλεγχο ενέργειας μέσω μιας πλήρους ανάλυσης απόδοσης, η Trane εξετάζει τα σημαντικότερα συστήματα και τη χρήση ενέργειας του κτιρίου και αξιολογεί πώς ανταποκρίνονται στους στόχους του πελάτη. Επειδή μια προσεκτική ματιά στην εγκατάσταση αποκαλύπτει όχι μόνο την απόδοσή του από λειτουργικής άποψης αλλά και την αντίδραση των ενοίκων.

Τέλος, κοιτάζουμε μπροστά για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα οφέλη είναι μετρήσιμα τώρα και βιώσιμα για το μέλλον. Επειδή η Trane έχει δεσμευτεί για να παρέχει βιώσιμη απόδοση, καινοτομία και γνώση, για τη ζωή των κτιρίων υψηλής απόδοσης και του οργανισμού σας. Ως πρωτοπόρος της βιομηχανίας, προσφέρουμε αδιαλείπτως Απόδοση, Καινοτομία, Δέσμευση και Γνώση. Οι τελευταίες σειρές προϊόντων είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες μας που αξιοποιούμε για να διασφαλίζουμε ότι συνεχίζουμε να παρέχουμε λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες τους: Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα Sintesis eXcellent, υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα XStream, μονάδες οροφής Airfinity™, τερματικές μονάδες UniTrane™, μονάδες πολλαπλών σωλήνων New Balance™ CMAB. Όλες οι μονάδες μας έχουν πιστοποιηθεί στις νέες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις δοκιμών HVAC της Trane, που έχουν δυνατότητα προσομοίωσης του μεγαλύτερου εύρους συνθηκών λειτουργίας. Επίσης, με ένα εκτεταμένο δίκτυο σέρβις σε όλη την Ευρώπη και πάνω από 1000 από τους καλύτερα εκπαιδευμένους μηχανικούς πωλήσεων και τεχνικούς σέρβις στον κλάδο με στρατηγική τοποθέτηση σε κάθε χώρα, η Trane προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη αυξάνοντας την αξιοπιστία, βελτιώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και μειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αρχική σας επένδυση έχει καλή απόδοση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μέχρι την ημέρα που θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση.