Hospodaření s chladivem

Uvědomujeme si, že volba správy není vždy jednoduchá, protože musíte uvažovat a zvážit několik faktorů, abyste se mohli nakonec správně rozhodnout. Společnost Trane se zavazuje poskytnout svým zákazníkům vybavení a systémy, které jsou zodpovědné vůči životnímu prostředí a dobré z obchodního hlediska. Servisní zástupci společnosti Trane jsou pro každou aplikaci schopni včas nabídnout nejvhodnější chladivo, a to při dodržení všech zákonných předpisů.

Hlavní charakteristiky

Standardní detektor

 • Polovodičová technologie
 • Integrovaný optický a zvukový alarm
 • Víceokruhové řízení chladiva
 • Citlivost: 10 ppm
 • Lze připojit k systému správy budov Trane

Speciální detektor

 • Infračervená fotoakustická technologie
 • LCD Displej
 • Víceokruhové řízení chladiva
 • Citlivost: 1 ppm
 • Lze připojit k systému správy budov Trane

Kontrola těsnosti

Společnost Trane nabízí na míru zpracované postupy těsnostních zkoušek zaměřené na odhalení místa úniku chladiva ze systému.

Výhody pro zákazníky

 • Včasné upozornění umožňuje včasná nápravná opatření
 • Proaktivní měření 24 hodin denně, 365 dní v roce
 • Snížení nepříznivých vlivů budov a systémů na životní prostředí a lidské zdraví
 • Zlepšení činnosti vašich zařízení
 • Snížení rizika nákladných havárií
 • Prodloužení životnosti vašich zařízení
 • Splňuje nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech a/nebo předpisy na ochranu ozonové vrstvy (zdraví a bezpečnost) a další místní předpisy

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt