Adiabatické chlazení

Chladicí systémy, které pracují mimo navržené parametry, typicky představují zvýšené riziko výpadků, vyšší energetické náklady a nižší provozní účinnost. Adiabatické chlazení společnosti Trane snižuje teplotu vzduchu, který vstupuje do výměníku. Pokles o pouhých 10 °C znamená snížení spotřeby energie ve výši 13 %, což přináší okamžité úspory a ekologické přínosy.

Vlastnosti

  • Koncepce adiabatického chlazení Trane je založena na přirozených termodynamických vlastnostech vody.
  • Voda je přerušovaně rozprašována na velké nekovové síťové panely instalované před výměníky odvádějícími teplo chladičů, vzdálených kondenzátorů, nástřešních jednotek atd.
  • Odpařování vody má chladicí účinek - ochlazuje vzduch, než dospěje k výměníku.

Přínos

  • Navržen pro všestrannost, snadnou instalaci a ekonomický provoz
  • Snížení příkonu systému
  • Poskytování projektované kapacity bez přerušení
  • Rozšíření provozního rozsahu zařízení nad rámec původních specifikací
  • Umožňuje náhradu chladiva R404

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt