Modernizace

Trane Building Advantage

Provoz neefektivního vybavení může být drahý. Spotřeba energie je vysoká, spolehlivost a výkonnost nízká. Pokud naši analytici zjistí, že správnou strategií pro váš provoz je provést modernizaci, pomůžeme vám vyhodnotit výhody vylepšení chladicího systému a řídicích zařízení.

K zajištění nepřetržitého vylepšování používáme vlastní způsob záznamu dat, sledujeme trendy a používáme analytické nástroje. Srovnáváme tak výkonnost nového chladicího zařízení se stanovenými cíli. Při zjištění odchylky navrhneme taková opatření, abyste své cíle vždy splnili.