Monitorování chladiva

Monitorování chladiva Trane poskytuje spolehlivou detekci těsnosti pro zařízení ve strojových továrních halách a s předstihem varuje před únikem chladiva. Monitorování chladiva Trane je navrženo tak, aby pracovalo v součinnosti s ostatními řídicími a kontrolními zařízeními Trane, vysílalo výstražná hlášení a na dálku aktivovalo ventilační systémy budovy.

Vlastnosti

  • Infračervená fotografie
  • Volitelná čidla oxidu uhelnatého a kyslíku
  • Možnost zjistit více typů chladiva
  • Možnost využít rozhraní BMS
  • Výstrahy
  • Detekce od 1 ppm

Přínos

  • Včasná výstraha na únik chladiva
  • Ochrana technické místnosti
  • Upozornění přítomných osob na přítomnost nedýchatelných plynů
  • Rychlá instalace

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt