Kontrola těsnosti chladiva

Únik chladiva do atmosféry může přispívat nejen k ochuzování ozonové vrstvy, ale i ke globálnímu oteplování. Testovací postupy společnosti Trane, kterými se provádí kontrola těsnosti, zajistí, aby chladivo zůstalo tam, kde patří, tedy uvnitř systému. Kontrolou těsnosti Trane chráníte nejen životní prostředí, ale i účinnost svého systému; navíc vám pomáhá zůstat ve shodě s příslušnými zákony a předpisy. 

Vlastnosti

  • Elektronický detektor úniků
  • Identifikace místa netěsnosti
  • Zjištění typu chladiva (CFC, HCFC, HFC)

Přínos

  • Možnost nápravné akce před netěsností
  • Zabránění neplánovaným odstávkám kvůli opravě netěsnosti
  • Vyhovění místním předpisům
  • Zajištění, aby chladivo zůstalo v chladicí jednotce

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt