Analýza

Trane Building Advantage

Prvním krokem je vždy rozhovor s vámi, protože právě vy svůj systém znáte nejlépe. Za využití vámi poskytnutých informací a vlastních diagnostických nástrojů se společnost Trane postará o vypracování detailní, přesné a objektivní analýzy. Naše analýza může zjistit, zda olej ve vašem systému nevykazuje známky opotřebení, zkontrolovat poškození potrubí tepelného výměníku nebo najít nejmenší známky úniku chladiva.

Až budou shromážděna všechna potřebná data a bude dokončena diagnostika, vyhodnotíme stávající chladicí systém v porovnání s řešením navrženým přesně podle vašich potřeb a požadavků. Postaráme se nejen o analýzu vašeho systému, ale probereme s vámi také vaše obchodní cíle, abychom mohli přijít s doporučením, které vašim potřebám plně vyhoví. Odhady rozpočtu a návratnosti investic vám pak pomohou přijmout správné rozhodnutí.