Služby spuštění jednotky

Zajistěte správný začátek své investice do klimatizačních systémů využitím služeb uvedení do provozu od společnosti Trane

Vaše počáteční investice do nového klimatizačního vybavení představují pouze 5 až 10 % jeho celoživotních nákladů. Po čase mohou náklady na provoz – zvláště energetická spotřeba – stoupnout na 10 až 20násobek toho, co jste za vybavení vydali původně.

Proto je nezbytné, aby váš systém během svého základního provozního období pracoval s maximálním výkonem. Ty správné služby – spravované zkušenými, vyškolenými a autorizovanými technickými pracovníky společnosti Trane – mohou představovat rozdíl mezi efektivně pracujícím systémem a systémem, který krátkodobě nebo dlouhodobě plýtvá energií a penězi. Služby společnosti Trane pro uvedení do provozu zajišťují, že je vaše zařízení správně nainstalované a až je nastavené tak, aby pracovalo efektivně během celého životního cyklu.