Smlouvy Trane Select™

Komplexní servisní smlouvy na klimatizační systémy

Předejděte problémům před tím, než začnou ovlivňovat provoz

Výběrové smlouvy Trane pozdvihují plánovanou údržbu na další úroveň. Prostřednictvím smlouvy Trane Select obdržíte všechny výhody plánované smlouvy a navíc krytí práce a dílů.

Hlavní charakteristiky

Budeme s vámi spolupracovat na výběru hlavních součástí a systémů ve vašem zařízení, které budete chtít, aby společnost Trane spravovala. Kryjeme náklady na opravu vašeho systému nebo výměnu předem vybraných součástí, které mohou selhat. Vaše zařízení bude pravidelně kontrolováno, bude prováděna prediktivní údržba a řádná kalibrace. Společnost Trane vám pomůže při zvažování přijatelných výkonnostních rozsahů, spolehlivosti a tolerance rizik za účelem stanovení úrovně krytí, kterou požadujete. Při výběru úrovně servisního krytí budete přesně informováni, jaké služby a jaké součásti smlouva zahrnuje, a můžete předem určit náklady na údržbu.

Výhody pro zákazníky

Optimální provozní náklady

  • Plán údržby zajistí u vašeho systému HVAC chod s nejvyšší účinností a umožňuje ušetřit až 12 % energie.
  • Vaše zařízení bude pravidelně kontrolováno, bude prováděna preventivní údržba a řádná kalibrace. Jakýkoliv potenciální problém bude napraven ještě předtím, než si jej kdokoliv v budově vůbec všimne.
  • Při výběru úrovně servisního krytí budete přesně informováni, jaké služby a jaké součásti smlouva zahrnuje.
  • Při vyúčtování vás nečekají žádná nemilá překvapení.

Bezpečné zázemí

  • Společnost Trane bere ohled na vaše potřeby.
file

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt