Naše úspěchy na kluzišti

Unikátní 3 kilometry dlouhá ledová dráha nizozemským říčním poldrem

Venkovní bruslení je v zimním období součástí nizozemské kultury. V severním Nizozemí již nejsou takové zimy, aby se na řekách a kanálech utvořila dostatečně silná vrstva ledu, a tak globální dodavatel dočasných bruslařských zařízení vybudoval nejdelší venkovní bruslařskou dráhu v zemi. Zdejší bruslařský zážitek se blíží bruslení na přírodním ledu. Tříkilometrová ledová trať vede prostředím nizozemského poldru a po venkovní trati pro motokáry.

Výroba ledu pro tak obrovský okruh je drahý podnik, u něhož bylo třeba nalézt úsporná řešení a maximalizovat provozní efektivitu.

Řešení

  • 16 mobilních chladicích strojů Trane
  • Dálkový monitorovací řídicí systém
  • Společnost Trane zapůjčila 16 mobilních chladicích zařízení a vybudovala řídicí systém, který zaznamenává data ze systému a zajišťuje optimální provoz chladicích zařízení. Remco Ribbers, vedoucí nájemních služeb v Nizozemsku řekl: „Schopnost společnosti Trane pokročilým způsobem řídit rozsáhlý chladicí systém byla hlavní výhodou oproti konkurenci. Díky podpoře kvalifikovaných techniků mohou zákazníci v průběhu zimního období nerušeně bruslit na kvalitním ledu.“

     

Přechod dvou kluzišť pro curling k pronájmu chlazení

U dvou kluzišť pro curling ve Skotsku bylo nutné zdokonalit jejich zařízení HVAC, aby mohli nabízet kvalitnější služby a dosahovat maximální provozní účinnosti. Původně tato kluziště využívala permanentní chladicí jednotky, ale během posledních let se ukazuje využívání pronajatého zařízení mnohem ekonomičtější. Obě kluziště pro curling již přešla k pronajatému řešení a u obou byla velmi oceněna nabídka cenově výhodnějšího řešení k pokrytí potřeb sezóny pro curling probíhající od srpna do konce března.

Řešení

  • Chladicí jednotka k pronájmu RTAD 115

„V obou případech byla reputace a spolehlivost společnosti Trane tím hlavním faktorem při rozhodování majitelů a provozovatelů těchto kluzišť“, uvedla paní Linda McVittie, regionální manažerka služeb zákazníkům společnosti Trane ve Velké Británii. Trane dodal spolehlivé a úplné řešení. Chladicí jednotky byly dodány ve značném časovém předstihu další sezóny pro curling, která tak mohla začít s perfektně udržovaným ledem.

 

Trane UK udržuje tuto sezónu vedoucí hokejový tým na ledě

Společnost Trane UK oslovilo zábavní centrum, které spravuje místní rada ve spolupráci s dodavatelem pro servis a údržbu.

Poté, co vznikla velká netěsnost v klimatizačním systému kluziště, hrozilo, že se bude muset kluziště za účelem opravy uzavřít. To ale nepřicházelo v úvahu, protože hokejový tým, který byl na čele druhé divize NIHL Nort, a také další sportovci potřebovali pokračovat v tréningu, aby podávali dobré výkony a rostli jako atleti.

V té době již dosavadní dodavatel zábavního centra poskytl na požádání místní rady cenu za nájemní jednotku, kterou měl nainstalovat další dodavatel. Rada se pak rozhodla za účelem porovnání cen požádat o nabídku řešení i několik dalších společností.

Řešení

  • Chladicí jednotka k pronájmu RTAD 150

Místní prodejní inženýři společnosti Trane UK okamžitě připravili tým služeb pronájmu společnosti Trane, který byl následující den na místo poslán, aby situaci prozkoumal. Tým byl ihned v pohotovosti a zábavní centrum krátce na to přijalo řešení nákladově efektivního chlazení od společnosti Trane; společnost Trane UK získala 4týdenní smlouvu, podle které měla dodat nájemní chladicí jednotku RTAD150, která více než dostatečně zajistila udržení zamrzlého kluziště. Instalace jednotky byla provedena bezprostředně po přijetí cenové nabídky, což zábavnímu centru dalo dostatek času na provedení nezbytných oprav svého stálého chladicího systému.

 

Pro pronájem chladicí jednotky volejte ihned

 

+420 702 212 196