Řešení pronájmu

 

Partner nabízející komplexní služby pro všechny požadavky na dočasné řešení klimatizačních požadavků

Služby pronájmu společnosti Trane stojí na pevných základech. Rozsáhlá flotila zařízení poskytuje komplexní řešení ve všech rozsazích výkonů a schopností. Zákazníci, kteří potřebují dočasné chlazení nebo topení si mohou být jisti, že pro ně budeme mít řešení odpovídající jejich potřebám, ať už jsou nečekané nebo plánované.

Přídavná kapacita
Nákladově efektivní řešení pro případy, kdy je nutná přídavná kapacita za účelem zvládnutí sezónní nebo fluktující poptávky nebo urgentní objednávky.
Typické obory: zpracování plastů, farmaceutický, automobilový, potravinářský a nápojový průmysl.

Sezónní chlazení
Doplňkové chlazení, které zajišťuje udržování konstantní teploty ve vnitřních prostorách.
Typické použití: továrny, sklady, maloobchod a kanceláře.

Mimořádné události
Lze najmout v případě výskytu neočekávané události a nutnosti okamžité reakce.
Typické příklady: havárie, přírodní katastrofy, přemisťování činnosti a dočasné skladování.

Plánovaná intervence
Zbaví vás časové tísně spojené s uvedením vašeho primárního systému HVAC zpět do provozu. Pronajatý systém může zajišťovat nepřetržité chlazení během obnov, modernizací nebo plánované údržby.

Události a příležitosti
Krátkodobé topení a chlazení k vyřešení specifické události.
Typické použití: venkovní ledová kluziště a klimatizace zvláštních akcí.

Plánování pro mimořádné situace
Plánování chlazení pro mimořádné situace může snížit rizika a zajistit provoz objektu v případě nouze nebo při obnově po havárii.
Typické použití: nemocnice, průmyslová použití, datová centra.

 

 

Pro pronájem chladicí jednotky volejte ihned

 

+420 702 212 196

 

Formulář pro rychlou nabídku