Nájemní služby pro průmysl zpracování plastů

Chlazení a extrakce tepla

Chlazení a extrakce tepla jsou ve vašem oboru kriticky důležité. Chlazení je nezbytné k provozu výrobních strojů a ke zkrácení doby cyklu. Zkapalněné termoplastické materiály (polypropylen, nylon a PET) je nutné při tvrdnutí chladit.

Z materiálu a výrobních strojů je pak nutné extrahovat velké množství tepla, například v případě chlazení vody použité k vytvrzení protlačovaného plastu.

Jakékoli narušení chladicího procesu by mělo pravděpodobně závažný dopad na spolehlivost a efektivitu provozu, což by zase vedlo k výrobním ztrátám a nízké kvalitě výrobků.

Služby pronájmu Trane pro průmyslové zpracování plastů

Služba Trane Rental Services přináší znalosti i vybavení nutné k podstatnému snížení ohrožení výroby plastů při plánovaných odstávkách, nouzových stavech nebo výrobních špičkách.

  • Společnost Trane dodává spolehlivá a nenákladná řešení pronájmů pro zařízení ke zpracování plastů s proměnlivými úrovněmi projektové komplexnosti. Tato řešení přispívají k udržení kapacity HVAC podle vašich potřeb.
  • Technici společnosti Trane jsou připraveni spolupracovat s vaším provozním týmem při podrobném posouzení vašich požadavků.
  • Dodávka a montáž všech pronajímaných jednotek je naplánována tak, aby zcela vyhovovala vašim činnostem.

Vyhledat další produkty: Litweb

Pro pronájem chladicí jednotky volejte ihned

+420 702 212 196

 

Formulář pro rychlou nabídku