Služby pronájmu pro farmaceutický průmysl

Přísná regulace teploty a vlhkosti vzduchu

Ve farmaceutickém průmyslu hraje řízení procesu zásadní roli při zajišťování kvality a konzistence složení, testování a konečného produktu. Při výrobě produktů nejvyšší kvality je nutné plnit výjimečně přísné normy. Jedním ze způsobů, jak zajistit precizní kontrolu kvality, je přesná správa teploty a vlhkosti v každém kroku výroby, od chlazení mastí před zabalením po zpracování vody použité při procesu vlhké granulace při výrobě tablet.

Farmaceutické produkty, například vakcíny, diagnostické sady, sterilizované nádoby a léky, je nutné skladovat v předem stanovené teplotě a vlhkosti, aby došlo k zachování jejich vlastností a souladu s normami. Nelze akceptovat žádné selhání nebo neadekvátnost systému HVAC, protože by došlo k narušení kvality produktu.

Služby pronájmu Trane pro farmaceutický průmysl

Služba Trane Rental Services přináší znalosti i vybavení nutné k podstatnému snížení ohrožení produkce při plánovaných odstávkách, nouzových stavech nebo výrobních špičkách.

  • Společnost Trane dodává spolehlivá a nenákladná řešení pronájmů pro farmaceutické provozy s proměnlivými úrovněmi projektové komplexnosti. Tato řešení přispívají k udržení kapacity HVAC podle vašich potřeb.
  • Technici společnosti Trane jsou připraveni spolupracovat s vaším provozním týmem při podrobném posouzení vašich požadavků.
  • Dodávka všech pronajímaných jednotek je naplánována tak, aby zcela vyhovovala vašim činnostem.

Vyhledat další produkty: Litweb

Pro pronájem chladicí jednotky volejte ihned

+420 702 212 196

 

Formulář pro rychlou nabídku