Společnost Trane pro konstruktéry

Pomoct vám znamená pomáhat vašim klientům

Tyto stránky byly navrženy pro vás, stavební inženýry, abyste dokázali poradit svým klientům s výběrem klimatizačního řešení, které co nejefektivněji dosáhne jejich požadavků. Je to váš přístupový bod, díky kterému máte neustálý přehled o nových produktech, systémech a řešeních od společnosti Trane, a to s aktuálními publikacemi.

Obsah stránek vám pomůže, abyste svým klientům mohli vysvětlit systémový přístup k jejich potřebám HVAC a ukáže jim, že integrované systémy, řídicí prvky a služby společnosti Trane mohou dodat dlouhodobou kvalitu a udržitelnost a zároveň představují vynikající návratnost investic.

Reagujeme na potřeby klientů

Společnost Trane patří k předním světovým poskytovatelům systémů a zařízení pro ovládání pro topení, ventilace a klimatizace (HVAC), jehož přístup se zakládá na trvalé inovaci a řešeních přizpůsobených různým budovám a průmyslovým procesům.

Jsme přesvědčeni, že integrované systémy a servisní řešení nejlépe zdokonalí provoz budovy, zlepší kvalitu života osob, které v budově pobývají, a pomůže majitelům budov dosáhnout konkrétního podnikatelského provozního cíle.

Správa celého životního cyklu

Majitele budov dnes v rostoucí míře zajímají náklady na energii, údržbu, služby a další faktory, tedy náklady, které mohou dohromady tvořit 80 % celkových nákladů na životní cyklus. Proto společnost Trane nabízí podporu ve všech fázích životního cyklu systémů HVAC.

Ve fázi plánování a koncepce můžeme nabídnout odborné technické znalosti a poznatky o různých typech budov pro specifické trhy, abychom pomohli zajistit, že počáteční specifikace zajistí správný start k maximální efektivitě.

Ve fázi návrhu náš široký výběr nabízí řešení, která uspokojí všechny potřeby. Nedávné uvedení vzduchem chlazených chladicích jednotek řady Flex a Sintesis eXcellent a vodou chlazených chladicích jednotek XStream je důkazem závazku společnosti Trane vůči inovacím. Poslední rozšíření naší výrobní řady o vícetrubkové jednotky se systémem Trane Balance je navíc příkladem toho, jak úspěšně přinášíme udržitelná řešení pro aplikace, ve kterých je nutné současně topit a chladit.

Ve fázi montáže naše nabídky na uvedení do provozu zajišťují, aby nové vybavení nebo systémy fungovaly dle navržených parametrů.

Díky kompletní řadě poprodejních služeb a rozšířené servisní síti nabízí společnost Trane náhradní díly a služby, které vyhoví i velmi specifickým požadavkům. Od monitorování a údržby po vylepšení a výměnu dokážeme zajistit provoz systémů HVAC s maximální účinností během celého životního cyklu budovy.

Spolupráce pro vysoce úsporné budovy

Mnoho majitelů budov se snaží snížit náklady a spotřebu energie, omezit vliv na životní prostředí a povýšit budovy pro dosažení širších podnikatelských cílů. Společnost Trane nabízí širokou škálu modernizačních řešení, která zlepšují provoz budovy na úrovni komponentů a zařízení a zvyšují výkon klíčových indikátorů zákazníkova klimatizačního systému:  Účinnost, spolehlivost a životní prostředí. Přečtěte si více o programu Trane Building Advantage.