Evropské testovací zařízení HVAC

Nepřetržité inovace, bezkonkurenční odbornost, neselhávající pocit závazku a více než 100 let zkušeností s navrhováním a výrobou klimatizačních zařízení. To je příslib společnosti Trane, který je na první pohled vidět v našem novém a rozsáhlém evropském testovacím zařízení pro systémy HVAC. Naše důkladné testování zaručuje, že instalace ve vaší lokalitě bude plně odpovídat těm nejpřísnějším výkonnostním kritériím. 

Výrobci klimatizačních systémů provádějí zkoušky podle normy Eurovent, což představuje v tomto odvětví uznávanou praxi. Skutečné provozní podmínky se však mohou výrazně lišit, protože každá aplikace je jiná a standardizované testy často nemohou potvrdit, že jednotka bude pracovat přesně tak, jak vyžaduje klient. Z tohoto důvodu společnost Trane navrhla a postavila toto špičkové testovací zařízení, které umí zhodnotit výkon podle parametrů definovaných zákazníkem.  

 

Nová výzkumná a vývojová laboratoř společnosti Trane v Epinalu ve Francii se používá k ověření výkonu celého portfolia společnosti Trane, včetně velkokapacitních chladicích jednotek, tepelných čerpadel vzduch-voda a vícetrubkových jednotek. Lze simulovat teplotní extrémy od -25 °C do 55 °C, bez ohledu na podmínky vnějšího prostředí.

Testovací zařízení společnosti Trane bylo navrženo tak, aby fungovalo jako validační centrum pro vývoj nových produktů. Umožňuje simulaci široké škály provozních podmínek, kterým je klimatizační vybavení vystaveno.

Než zařízení opustí závod, jeho výkon je ověřen za podmínek, za kterých má být po instalaci v provozu. Zákazníci společnosti Trane mohou dokonce své nově získané zařízení při testování podle specifických aplikací a okolních podmínek sledovat.

Evropské výzkumné a vývojové zařízení společnosti Trane je v plném souladu s průmyslovými normami, což znamená, že jsou respektovány postupy, měření a podmínky, které zákazníkům zajišťují spolehlivý a certifikovaný výkon. K nejčastěji používaným normám patří:

 • EN 14511: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkušební podmínky
 • EN 14825: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
 • ISO 3744: Akustika – metoda akustického tlaku
 • ISO 9614: Akustika – metoda akustické intenzity
 • ISO 13253: Vzduchem chlazené klimatizace a vzduch-vzduch a tepelná čerpadla – testování výkonu
 • EN 1886: Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti

Toto testovací zařízení umožňuje volitelnou certifikaci Eurovent pro vzduchem chlazené chladicí jednotky nad 600 kW.

Abychom dále zajistili, že naše zkušební metody odpovídají nebo převyšují požadavky na přesnost, je testovací vybavení ověřeno metrologickou laboratoří Trane podle národních norem (Cofrac).

Rozsah testovacích balíčků a možností ověřování výkonu od společnosti Trane nemá v tomto odvětví konkurenci. Zahrnuje:

 • Standardní zkoušky Eurovent
 • Vlastní testovací body
 • Testovací body částečného zatížení
 • Akustické zkoušky
 • Zkoušky rekuperace tepla a tepelných čerpadel
 • Free-cooling
 • Glykolové zkoušky
 • Proměnlivý primární průtok
 • Studený start
 • Rychlé restartování
 • Pokles tlaku
 • Odlehčovací schopnosti
 • Kontrola bezpečnosti jednotky

Testovací zařízení společnosti Trane v Epinalu se skládá z klimatických komor o velikosti 5 000 m3 s pokročilým ovládáním teploty a vlhkosti prostředí. To umožňuje simulaci široké škály provozních režimů, aby se ověřil výkon celého portfolia společnosti Trane, včetně velkokapacitních chladicích jednotek, tepelných čerpadel vzduch-voda a vícetrubkových jednotek.

Rozměry komory

 • Délka: 21 m
 • Výška 12,5 m
 • Šířka Celkem = 20 m; Účinná = 9 m
 • Maximální velikost jednotky: 16 m x 3,5 m x 3,5 m

Provozní rozsah

 • Vstupní vzduch T°: -25 °C/+55 °C
 • Výstupní voda T°: -12 °C/+65 °C (pod 4 °C s glykolem)
 • Vlhkost: max. 10–90 % při teplotě suchého teploměru 7 °C

Poznámka: Během toho samého dne se u hodnoty vzduchu T° toleruje odchylka 30 °C

Rozsah výkonu

 • Vzduchem chlazené jednotky 200 až 1 700 kW při podmínkách Eurovent (12/7 °C - 35 °C)
 • Vodou chlazené jednotky 200 až 1 450 kW při podmínkách Eurovent (12/7 °C - 30/35 °C)
 • Tepelná čerpadla 200 až 1 000 kW při podmínkách Eurovent (40/45 °C - 7/6 °C)

Poznámka: Maximální výkon pro testování v laboratoři je dán funkčností testovacích podmínek. V případě zkoušky mimo standardní podmínky musí laboratoř ověřit proveditelnost.