Tepelné čerpadlo Lyra™ CXCN

Chlazení 50 – 245 kW Topení 55 – 270 kW

Hlavní charakteristiky

 • Hermetické spirálové kompresory, malé vibrace a nízká úroveň hluku
 • Vysoce účinný radiální ventilátor pro napojení vstupu a výstupu vzduchu VZT potrubím Volitelný EC ventilátor s volným oběžným kolem poskytující zvýšený externí statický tlak až do 400 Pa pro zlepšenou modulaci výkonu a úsporu energie.
 • Tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým přepínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
 • Tepelný výměník na straně vzduchu s bezešvými měděnými trubkami a hliníkovými žebry
 • Termostatický expanzní ventil
 • Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené nátěrem
 • Horizontální nebo vertikální průtok vzduchu
 • Ventilátor s externím statickým tlakem až 300 Pa
 • Tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým přepínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
 • Elektronický expanzní ventil          
 • Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu a parametrů
 • Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené nátěrem
 • V plném souladu s nařízením EU 2016/2281 pro komfortní chladicí jednotky

Výhody pro zákazníky

 • Kompaktní rozměry umožňují flexibilní instalaci v nových i existujících budovách
 • Snadná údržba díky rozmístění komponentů
 • Skvělá úroveň hlučnosti
 • Digitální odmrazování je automatický systém na odmrazování výměníku, který zakročí pouze v případě setrvalé tvorby námrazy na lamelách výměníků
 • Dynamic Logic Control reguluje výkon jednotky na základě rychlosti změny vstupní teploty. Díky dynamickému logickému řízení se snižuje počet spuštění kompresoru, což vede k dosahování ekonomických a energetických úspor
 • Dynamická nastavená hodnota umožňuje souběžnou změnu nastavené hodnoty za účelem dosažení podmínek nejvyššího komfortu a maximální úspory energie.
 • Ideální pro velkou rozmanitost budov a prostředí
  • Budovy se zahnutými nebo nedostatečně velkými střechami
  • AC systém s jednotlivým měřením/účtováním po podlažích
   • Příklad: Prvotřídní bytové domy
  • Instalace citlivé na hluk
  • „Skrytá“ vnitřní instalace zabraňuje stížnostem sousedů
  • Potrubní vstup a výstup vzduchu:
  • Snadná instalace přizpůsobených potrubních tlumičů splňujících
   • Specifické hlukové požadavky
  • Možnost izolace strojovny proti nízké teplotě venkovního vzduchu
   • Příklady: Divadla, hotely, kancelářské budovy v (historických) centrech měst
  • Oblasti s vysokým znečištěním vzduchu.  Vnitřní instalace chrání jednotku před korozí.  Na kondenzátorovém výměníku je nanesen vysoce kvalitní lak

Volitelné doplňky

 • Protihlukové opláštění kompresorů
 • Měkký spouštěč
 • Sériová komunikační karta s rozhraním RS485
 • Korekce účiníku na 0,91
 • Automatické jističe
 • Desuperheater
 • Ochranné relé proti přepětí/podpětí + proti selhání fáze
 • Kondenzační výměníky s epoxidovým nátěrem
 • Kondenzační výměník s ochranným nátěrem
 • Kondenzační výměníky měď/měď
 • Pokročilý mikroprocesorový ovladač iPro s protokolem BACnet, Modbus, LonTalk (možnost sériové karty)

Příslušenství

 • Vzduchové filtry třídy G4-EU4 na vstupu kondenzátoru
 • Vzdálený ovládací panel
 • Průtokový spínač
 • Automatické doplňování vody
 • Vodní filtr
 • Tlakoměry vody
 • Plynové tlakoměry
 • Pryžové nebo pružinové antivibrační podložky
 • Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů a zobrazování chybového kódu
 • Elektronický expanzní ventil Carel 
 • Posuzování nastavené hodnoty je strategie používaná k výběru finálních směrodatných hodnot z několika vstupních zdrojů:
  • Externí vstupy jsou „natvrdo vedeny“ přímo do místního ovladače chladicí jednotky prostřednictvím binární soustavy nízkého napětí (zapnutí/vypnutí nebo režim chlazení/vytápění)
  • Externí nastavená hodnota pomocí analogových signálů 4–20 mA nebo dvojitá nastavená hodnota pomocí digitálního vstupu. V tomto případě je nezbytné objednat ovladač jednotky iPRO
  • Vstupy BMS (volitelné)  jsou automatizované systémy správy budov, které mohou komunikovat s ovládacími prvky chladicí jednotky prostřednictvím sítě sériových propojení včetně protokolů Modbus, Lon Talk a BACNet. Poslední dva jsou dostupné pouze v kombinaci s ovladačem I-Pro.

Contact Request Form