Chladicí jednotka Lyra™ CGCN

50–245 kW

Hlavní charakteristiky

 • Hermetické spirálové kompresory, malé vibrace a nízká úroveň hluku
 • Vysoce účinný radiální ventilátor pro napojení vstupu a výstupu vzduchu VZT potrubím Volitelný EC ventilátor s volným oběžným kolem poskytující zvýšený externí statický tlak až do 400 Pa pro zlepšenou modulaci výkonu a úsporu energie
 • Tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým přepínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
 • Tepelný výměník na straně vzduchu s bezešvými měděnými trubkami a hliníkovými žebry
 • Termostatický expanzní ventil
 • Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené nátěrem
 • Horizontální nebo vertikální průtok vzduchu
 • Ventilátor s externím statickým tlakem až 300 Pa
 • Tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým přepínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
 • Kompletně hliníkové kondenzátory s mikrokanály
 • Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu a parametrů
 • Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené nátěrem
 • V plném souladu s nařízením EU 2016/2281 pro komfortní chladicí jednotky

Výhody pro zákazníky

 • Kompaktní rozměry umožňují flexibilní instalaci v nových i existujících budovách
 • Snadná údržba díky rozmístění komponentů
 • Skvělá úroveň hlučnosti
 • Digitální odmrazování je automatický systém na odmrazování výměníku, který zakročí pouze v případě setrvalé tvorby námrazy na lamelách výměníků
 • Dynamic Logic Control reguluje výkon jednotky na základě rychlosti změny vstupní teploty. Díky dynamickému logickému řízení se snižuje počet spuštění kompresoru, což vede k dosahování ekonomických a energetických úspor
 • Dynamická nastavená hodnota umožňuje souběžnou změnu nastavené hodnoty za účelem dosažení podmínek nejvyššího komfortu a maximální úspory energie

  Ideální pro velkou rozmanitost budov a prostředí
  • Budovy se zahnutými nebo nedostatečně velkými střechami
  • AC systém s jednotlivým měřením/účtováním po podlažích
   • Příklad: Prvotřídní bytové domy
  • Instalace citlivé na hluk
   • „Skrytá“ vnitřní instalace zabraňuje stížnostem sousedů
   • Potrubní vstup a výstup vzduchu:
   • Snadná instalace přizpůsobených potrubních tlumičů splňujících
   • specifické hlukové požadavky
  • Možnost izolace strojovny proti nízké teplotě venkovního vzduchu
   • Příklady: Divadla, hotely, kancelářské budovy v (historických) centrech měst
  • Oblasti s vysokým znečištěním vzduchu.  Vnitřní instalace chrání jednotku před korozí.  Na kondenzátorovém výměníku je nanesen vysoce kvalitní lak

Volitelné doplňky

 • Částečná/úplná rekuperace tepla
 • Protihlukové opláštění kompresorů
 • Měkký spouštěč
 • Sériová komunikační karta s rozhraním RS485
 • Elektronický expanzní ventil
 • Korekce účiníku na 0,91
 • Automatické jističe
 • Desuperheater
 • Ochranné relé proti přepětí/podpětí + proti selhání fáze
 • Kondenzační výměníky s epoxidovým nátěrem
 • Kondenzační výměníky s ochranným nátěrem • Kondenzační výměníky měď/měď
 • Pokročilý mikroprocesorový ovladač iPro s možností sériové karty protokolu BACnet™, Modbus, LonTalk™

Příslušenství

 • Vzduchové filtry třídy G4-EU4 na vstupu kondenzátoru
 • Vzdálený ovládací panel
 • Průtokový spínač
 • Automatické doplňování vody
 • Vodní filtr
 • Tlakoměry vody
 • Plynové tlakoměry
 • Pryžové nebo pružinové antivibrační podložky
 • Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů a zobrazování chybového kódu
 • Elektronický expanzní ventil Carel 
 • Posuzování nastavené hodnoty je strategie používaná k výběru finálních směrodatných hodnot z několika vstupních zdrojů:
  • Externí vstupy jsou „natvrdo vedeny“ přímo do místního ovladače chladicí jednotky prostřednictvím binární soustavy nízkého napětí (zapnutí/vypnutí nebo režim chlazení/vytápění)
  • Externí nastavená hodnota pomocí analogových signálů 4–20 mA nebo dvojitá nastavená hodnota pomocí digitálního vstupu. V tomto případě je nezbytné objednat ovladač jednotky iPRO
  • Vstupy BMS (volitelné)  jsou automatizované systémy správy budov, které mohou komunikovat s ovládacími prvky chladicí jednotky prostřednictvím sítě sériových propojení včetně protokolů Modbus, LonTalk a BACNet. Poslední dva jsou dostupné pouze v kombinaci s ovladačem I-Pro.
 •  

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form