Chladicí jednotka TraneCube™ CGB

15–50 kW

Hlavní charakteristiky

 • Tandemové spirálové kompresory
 • Elektronický expanzní ventil
 • Axiální ventilátory se 2 stupni rychlosti otáček pro řízení kondenzace.
 • Kondenzátorové výměníky s mikrokanály
 • Natvrdo pájený tepelný deskový výměník na vodní straně s rozdílovým tlakovým přepínačem a elektrickým ohřívačem chránícím před zamrznutím
 • Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů a zobrazování chybového kódu
 • Elektrický panel s hlavním vypínačem
 • Skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené nátěrem

Výhody pro zákazníky
 

 • V souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/ES
 • Dynamic Logic Control reguluje výkon jednotky na základě rychlosti změny vstupní teploty. Díky dynamickému logickému řízení se snižuje počet spuštění kompresoru, což vede k dosahování ekonomických a energetických úspor
 • Dynamic Set Point umožňuje měnit nastavení hodnot zároveň tak, aby vždy došlo k dosažení nejlepšího pohodlí a maximálních energetických úspor.

Volitelné doplňky

 • Sada pro nízkou okolní teplotu, v režimu chlazení až do -10 °C
 • 3cestný ventil pro teplou užitkovou vodu (včetně napájení a ovládání)
 • Protihlukové opláštění kompresorů (nízkohlučná verze)
 • Měkký spouštěč
 • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
 • Ochranné relé proti výpadku fáze
 • Kondenzační výměníky s epoxidovým nátěrem
 • Kompletní seznam doplňků je dostupný v dokumentaci produktu

Příslušenství

 • Sériová karta s protokolem BACnetTM Protokol MS/TP nebo TCP/IP
 • Brána Modbus
 • Vzdálený ovládací panel
 • Sériová karta s rozhraním RS485
 • Průtokový spínač
 • Automatické doplňování vody
 • Vodní filtr
 • Tlakoměry vody / plynoměry
 • Pryžové antivibrační podložky
 • Automatické jističe
 • Napájení s nulovým vodičem 400 V / 3 f / 50 Hz

Řídicí systémy

 • Ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, nastavení provozního režimu, nastavení parametrů a zobrazování chybového kódu
 • Elektronický expanzní ventil Carel 
 • Posuzování nastavené hodnoty je strategie používaná k výběru finálních směrodatných hodnot z několika vstupních zdrojů:
  • Externí vstupy jsou „natvrdo vedeny“ přímo do místního ovladače chladicí jednotky prostřednictvím binární soustavy nízkého napětí (zapnutí/vypnutí nebo režim chlazení/vytápění)
  • Externí nastavená hodnota pomocí analogových signálů 4–20 mA nebo dvojitá nastavená hodnota pomocí digitálního vstupu. V tomto případě je nezbytné objednat ovladač jednotky iPRO
  • Vstupy BMS (volitelné)  jsou automatizované systémy správy budov, které mohou komunikovat s ovládacími prvky chladicí jednotky prostřednictvím sítě sériových propojení včetně protokolů Modbus, Lon Talk a BACNet. Poslední dva jsou dostupné pouze v kombinaci s ovladačem I-Pro.
 •  

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition. 

Contact Request Form