Zdravotní péče

Optimalizace léčivého prostředí

Se společností Trane můžete zlepšit prostředí svého léčebného zařízení i svůj finanční a klinický výkon. Náš přístup spojuje pacientovy výsledky, spokojenost personálu a hospodářské výsledky

Lepší pacientovy výsledky

Technologie společnosti Trane zlepšuje kvalitu vzduchu uvnitř, což prospívá pacientovu zdraví a jeho zotavení a zpříjemňuje to jeho pohyb v léčebném zařízení.

Společnost Trane pomáhá tisícům partnerů ve zdravotnictví optimalizovat léčebné prostředí, zkvalitňovat léčbu pacientů a zvyšovat spokojenost personálu, jakož i dosahovat lepší finanční a provozní výkonnosti udržitelným zlepšováním kvality vzduchu uvnitř budovy (IAQ), regulací vlhkosti, odhlučněním a zvyšováním energetické účinnosti.

Společnost Trane je schopna navrhnout, zkonstruovat, nainstalovat a udržovat klimatizační systémy, které reagují na specifické potřeby kdekoli v léčebném prostředí. Náš komplexní přístup se snahou najít řešení zajišťuje, že získáte pro podporu své produktivity správné systémy, řídicí prvky a servis.  

Větší ziskovost

Klimatizační řešení Trane jsou navržena s ohledem na účinnost a dostupnost, a to od instalace nebo modernizace po celou dobu životnosti ve vašem zařízení. Každá jednotka Trane je navržena pro snadnou instalaci.

Vysoce účinné zařízení s proslulou spolehlivostí značky Trane prodlužuje nákladové úspory na dlouhou dobu po instalaci. Inženýrské a výrobní procesy společnosti Trane zajišťují, že je každá jednotka efektivní a spolehlivá a omezuje v průběhu životnosti zařízení potřebu údržby.  

Větší spokojenost personálu

Váš personál má užitek z prostředí, kde se může cítit dobře. Vybavení Trane je navrženo tak, aby ve vašem léčebném zařízení zlepšovalo ovládání teploty a její konzistenci, omezovalo úroveň hluku a zvyšovalo kvalitu vzduchu uvnitř budovy (IAQ), což může vést k větší spokojenosti, produktivitě a udržení personálu.

Vysoká spolehlivost a malé požadavky na údržbu

Každý systém Trane je navržen tak, aby byl spolehlivý a omezily se tak servisní potřeby a náklady, dosáhlo se maximální provozuschopnosti systému a zvýšil se komfort uživatelů budov. Když je zapotřebí údržba nebo oprava, promyšlené inženýrství pomáhá procedury zrychlit a zjednodušit.  

Existuje mnoho klimatizačních možností, ale žádná se nedá srovnat se systémy Trane. Společnost Trane, s více než 100 lety expertízy a práce se zdravotnickými zařízeními, nabízí pokročilá řešení, která naplňují jakékoli potřeby a zároveň zaručují pověstnou spolehlivost značky Trane. Řídicí prvky integrované v produktech Trane pomáhají díky unikátnímu celostnímu přístupu maximalizovat účinnost a výkon.

Healthcare Critical Systems Dashboard (řídicí panel důležitých zdravotnických systémů) Společnost Trane díky řídicímu panelu důležitých zdravotnických systémů usnadňuje sledování klimatizačních podmínek. Toto přizpůsobitelné grafické rozhraní používá technologii Tracer SC™, která vám umožňuje dohled a kontrolu nad kvalitou vzduchu uvnitř vašeho zařízení (IAQ).

Při plánovaných odstávkách a v nouzových situacích Služby pronájmu Trane disponují dostatečnou odbornou znalostí a vybavením pro výrazné omezení rizik, kterým jsou vystaveni pacienti i ošetřující personál. Společnost Trane dodává spolehlivá a nenákladná řešení pronájmů pro zdravotnická zařízení s proměnlivými úrovněmi projektové komplexnosti. Tato řešení přispívají k udržení kapacity HVAC podle vašich potřeb. 

Služby při spuštění (Start Services) pomáhají zajistit, že nově instalované systémy pracují za optimálního výkonu
 

Vyhledat další produkty: Litweb

Shlédněte video o vícetrubkových jednotkách značky Trane pro zdravotnické aplikace

Formulář s žádostí o kontakt