Datová centra

Spolehlivé systémy chlazení

Kolísavé požadavky na datová centra neustále vystavují řízení teploty novým, náročným situacím. Problematická místa a nedostatečné chlazení může způsobit nákladná narušení. Odhaduje se, že ovládání chlazení a zvlhčování představuje 40 až 60 % fyzických provozních nákladů datového centra.

Společnost Trane přizpůsobuje klimatizační systémy velice proměnlivým potřebám center a nabízí podporu při konstrukci, instalaci, uvádění do provozu a s průběžnými operacemi. Výhody pro datová centra:

  • Modulové systémy umožňující případnou rozšiřitelnost.
  • Integrovaná správa pro všechny systémy, která zajišťuje, že úspory jednoho systému nezvyšují náklady systému jiného.
  • Rychlé spuštění chladicího zařízení.

A s největším počtem akreditovaných odborníků LEED v tomto odvětví pracuje společnost Trane s průmyslovými a stavebními organizacemi na zdokonalení udržitelných ekologických praktik a související energetické a finanční účinnosti.

Provozu datového centra se věnuje velká pozornost, a zatímco se požaduje udržení maximální doby provozuschopnosti, je snaha minimalizovat energetickou spotřebu. Pokud váš systém nepracuje optimálně, můžete mít větší náklady, než je nezbytné. Používání řešení, která otevírají příležitosti pro optimalizaci vaší budovy a příslušných systémů, vám může pomoct transformovat vaši budovu.

Trane Building Advantage kombinuje expertízu ve stavebních systémech a službách a více než 100 let zkušeností v průmyslu s technologiemi a pokročilou analýzou, aby vám poskytla komplexní řešení pro zlepšení účinnosti vaší budovy a podnikání.

Systémy pro správu budovy Tracer (BMS - Building Management Systems) jsou webové, flexibilní a škálovatelné platformy řídicích prvků, které podporují celou škálu otevřených protokolů a průmyslových norem. Systémy řízení budov od společnosti Trane zajišťují optimalizovanou energetickou účinnost a poskytují spolehlivý, integrovaný a udržitelný výkon klimatizačního systému prostřednictvím inovativních aplikací po celou dobu životnosti datového centra.

Služby pronájmu Trane poskytují komplexní a zakázkový pronájem chladících řešení, která snižují riziko při plánovaných odstávkách a v nouzových situacích. Nedostatečná kapacita chlazení může způsobovat zbytečně drahé výpadky a negativně ovlivnit kvalitu a produktivitu. Náš komplexní přístup k problematice chlazení zahrnuje výběr, instalaci, zprovoznění a provoz vhodného vybavení, které usnadní realizaci vašich obchodních potřeb a naplnění provozních cílů.

Formulář s žádostí o kontakt