Tracer™ CH535

Regulaci teploty ochlazované vody jednotky CH535 provádí mikroprocesorová řídicí jednotka sledující teplotu vody a chladiva jakož i tlak chladiva.

Mikroprocesorová řídicí jednotka bude dodána ve stavu namontovaném, plně zapojeném, nakonfigurovaném a přezkoušeném ve výrobním závodě. Řídicí jednotka zajišťuje sekvenční zapínání kompresoru a ventilátoru (řízení zatížení), zjišťování závad, provozní diagnostiku a dohled.

Hlavní charakteristiky

 • Ochrana proti vysokému a nízkému tlaku chladiva
 • Řízení omezení zátěže za účelem snižování zatížení kompresoru při vysoké teplotě vody vracející se do systému
 • Sekvenční zapínání ventilátoru kondenzátoru v automatickém cyklu v závislosti na okolním kondenzačním tlaku
 • Nastavitelná časová ochrana proti krátkému provoznímu cyklu kompresoru
 • Automatické tlumicí zpoždění kompresoru za účelem vyrovnávání počtu provozních hodin a počtu rozběhů kompresoru
 • Ochrana proti záměně/ztrátě fází
 • Blokování při nízké okolní teplotě s přizpůsobitelnou nastavenou hodnotou
 • Integrovaný sériový port RS485 umožňující připojení k systému řízení budov
 • Volitelná provedení umožňující použití různých komunikačních protokolů: K dispozici mají být protokoly ModBus, LonTalk a BACnet

Uživatelské rozhraní s displejem umožňuje kompletní grafické ovládání prostřednictvím ikon a dotykové obrazovky:

 • LCD displej, 6 navigačních tlačítek
 • Srozumitelné zprávy, 15 jazyků
 • EXV: Elektronické expanzní ventily
 • Komunikační balíček pro zákazníka: dálkově nastavená teplota chlazené vody, ext. požadovaná mezní hodnota, analogový výstup výkonu, programovatelná relé
 • Ztráta náplně chladiva (2015)
 • Přizpůsobování nastavené hodnoty teploty odváděné ochlazované vody
 • Zobrazování teploty přiváděné a odváděné vody
 • Tlak v kondenzátorech jednotlivých okruhů
 • Sací tlak v jednotlivých okruzích
 • Teplota okolního vzduchu
 • Kondenzační teplota v jednotlivých okruzích
 • Teplota nasávaného vzduchu v jednotlivých okruzích

Bezpečnostní řídicí údaje zobrazované na displeji uživatelského rozhraní:

 • Zjištění nízké teploty ochlazované vody
 • Vysoký tlak chladiva
 • Ztráta průtoku ochlazované vody
 • Zásah externího vypínacího zařízení v jednotlivých okruzích
 • Proudové přetížení motoru
 • Záměna/nesymetrie/ztráta fází
 • Porucha čidla teploty odváděné vody používaného z udržování nastavené hodnoty
 • Stav kompresoru (zapnut/vypnut)

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt