Tracer CH530

Tracer™ CH530 od společnosti Trane je technologie pro ovládání chladicí jednotky vyvinutá společností Trane pro použití na velkých chladicích zařízení a se servisováním pomocí nástroje „TechView“ na přenosném počítači. TechView je aplikace firmy Trane, která byla vyvinuta proto, aby umožnila minimalizaci prostojů chladicích jednotek a napomáhala technikům.

Řídicí systém chladicí jednotky Tracer CH530 je prediktivní řídicí modul, který předpokládá a kompenzuje změny zatížení. Tracer CH530 nepřetržité získává informace o klíčových parametrech, teplotách a proudu. Víceúkolový algoritmus každých pět sekund porovnává jednotlivé parametry s jejich naprogramovanými mezními hodnotami. Funkce chladicí jednotky Adaptive Control™ zachovává celkový výkon systému tím, že udržuje jeho špičkový výkon. Vždy, když řídicí systém zjistí situaci, která by mohla způsobit ochranné vypnutí, soustředí se na to, aby dostal kritický parametr zpět pod kontrolu.

Důležité: Společnost Trane doporučuje, aby jakékoliv servisní funkce Tracer CH530 prováděl pouze dostatečně vyškolený servisní technik společnosti Trane. V případě požadavku na provedení jakéhokoli servisního zásahu na jednotce Tracer CH530 se obraťte na místní prodejní kancelář firmy Trane.

Vyhledat další produkty: Litweb

Formulář s žádostí o kontakt