Řídicí modul ReliaTel (Voyager)

Druhá generace mikroprocesorových řídicích systémů a logických obvodů ReliaTel™ společnosti Trane umožňuje jednotce ovládat ohřívání, chlazení a ventilaci s větším komfortem, neporovnatelnou spolehlivostí a mnohem větší flexibilitou než konvenční systémy. Zabudovaný logický obvod řídí stupňování ohřívání a chlazení, minimální dobu provozu, diagnostiku, ovládání odmrazování tepelného čerpadla, časování krátkého cyklu a ještě více.

Výhody mikroprocesorového modulu ReliaTel™:

 • Umožňuje řízení topení, chlazení a ventilace na základě využití vstupních signálů z čidel, která měří venkovní a vnitřní teplotu.
 • Zvyšuje kvalitu a spolehlivost na základě využití časově testovaných mikroprocesorových řídicích systémů a logiky.
 • Zabraňuje krátkodobému zapínání a vypínání jednotky a značně tak prodlužuje životnost kompresoru. Zajišťuje, že kompresor je v provozu pouze po určitou dobu, díky čemuž jsou komponenty promazávány olejem a tím se zvyšuje spolehlivost.
 • Snižuje počet součástí potřebných pro činnost jednotky, a omezuje tak možnost výskytu poruch součástí.
 • Pomocí vestavěného časového spínače na ochranu proti krátkodobému zapínání a vypínání, zpožďovacího relé a minimálního počtu zapnutých časových ovládacích prvků snižuje potřebu instalace dalších součástí u zákazníka. Tyto ovládací prvky se testují ve výrobním závodě, aby byla zajištěna jejich správná funkce.
 • Nevyžaduje žádné speciální nástroje pro provádění testovacích kroků. 
 • Při použití se systémy Integrated Comfort ™ společnosti Trane má rozšířené diagnostické schopnosti.
 • Z energetického hlediska má tu výhodu, že postupným zapínáním ventilátorů, kompresorů a ohřívačů snižuje elektrické „špičky“.
 • Výhodou pro osazenstvo budovy je inteligentní nouzový provoz a adaptivní řízení. Pokud nějaká součást selže, jednotka pokračuje v činnosti při předem stanovených požadovaných teplotách.
 • Standardní funkcí mikroprocesorového modulu je inteligentní předvídání Intelligent Anticipation. Během nepřetržité činnosti mikroprocesorový modul a zónová čidla pracují ve vzájemném souladu a zajišťují přísné řízení komfortu.

Tracer TD-5 je velký, snadno čitelný, barevný dotykový displej, který přehledně uvádí důležité systémové informace. Použijte tento displej ke snadné diagnostice problémů pomocí zobrazování alarmů, informací o trendech a hlášení.

 • Dotykový displej
  • Barevný displej umožňuje operátorům bezproblémově řídit podpůrný systém jednotky pouhými dotyky prsty.

 • Intuitivní navigace
  • Interaktivní design lidského rozhraní TD-5 zajišťuje obsluze snadné používání, což vede k vyšší produktivitě.

 • Aktualizace stavu na první pohled
  • Podrobné aktualizace stavu umožňují operátorům snadnou interpretaci provozních údajů, a tím i rychlou analýzu problému a jeho řešení.

 • Snadný přístup k datům
  • Snadno identifikovatelná data jednotky jsou pro lepší pochopení shromažďována v přehledných provozních a výkonnostních zprávách.

 • Vytváření nastavených hodnot
  • Zjednodušené rozhraní umí rychle vytvořit různé požadované hodnoty jednotky, což eliminuje potřebu používat potenciometry.

Vyhledat další produkty: Litweb

Zkušební provoz

Formulář s žádostí o kontakt