EnerView

Měřicí řešení

Trane EnerView měří spotřebu energie jednotlivých chladicích jednotek a vypočítává chladicí výkon produkovaný podnikem. Ovládací panel na obrazovce zobrazuje denní, týdenní a roční spotřebu a chladicí výkon.

Přínos

  • Neustálé monitorování spotřeby energie včetně účinku všech opatření pro šetření energie.
  • Měření způsobu spotřeby energie
  • Umožnění sledování provozu podniku včetně trendů teplot systému, chladicího výkonu, spotřeby energie a efektivity v průběhu 7 dnů
  • 52týdenní historie spotřeby energie podniku.

Formulář s žádostí o kontakt