Řídicí systémy chladicích zařízení

Intuitivní správa v reálném čase

Rostoucí náklady na energie a náročnější provozní podmínky vedou společnosti k tomu, aby usilovaly o větší výnosy z investic, jinými slovy získávat více za méně. Další tlaky, jako jsou ekologické a bezpečnostní předpisy, nutí podniky k bdělosti při řízení kapitálu, lidských zdrojů i infrastruktury.

Prostřednictvím odpovídajících řídicích systémů lze dosáhnout optimálního výkonu chladicího zařízení, což povede k vyšší efektivitě systému a nižším nákladům během životního cyklu. Bezkonkurenční znalosti společnosti Trane v oblasti chladicích systémů vedly k vytvoření následující řady pokročilých řešení řízení.