O systémech řízení budov

Bez ohledu na to, zda spravujete jeden nebo mnoho objektů, společnost Trane vám poskytne pomoc s výběrem, návrhem a realizací nejvhodnějšího řešení pro požadavky související s vašimi budovami.

Systémy automatizace budov Trane udržují výkon systému v průběhu životnosti budovy pomocí sledování a systémových alarmů, uvedení do provozu, měření a analýz. Každá součást je koordinována pro optimální výkon celého systému HVAC.

Samostatné budovy mohou mít komplikované potřeby týkající se klimatizace a energetické správy. Komplexy několika budov mají požadavky na komfort a energetickou správu ještě rozmanitější. Společnost Trane nabízí v oblasti systémů automatizace budov, softwaru a řídicích jednotek celou řadu možností. Ať už máte jedinou budovu v jedné lokalitě, nebo několik budov v řadě lokalit, můžete si zvolit systém, který odpovídá vašim specifickým potřebám a rozpočtu.

Řídicí systémy společnosti Trane jsou základem pro přeměnu budov na lepší místo k životu. Jsou navrženy s cílem dodat nejlepší systémovou účinnost, přičemž se berou v úvahu požadavky konstrukce systému jak pro aplikace HVAC, tak pro zařízení HVAC. Společnost Trane má široké technické znalosti o složitých systémech HVAC, což nám umožňuje zavést tu nejlépe fungující strategii řízení, která odpovídá aplikačním požadavkům jednotlivých zákazníků a jejich podnikatelským prioritám. 

 

Formulář s žádostí o kontakt